Okres Poltár

okres

 • 21 179 obyvateľov
 • 476.3 Km2

Obyvateľstvo

 • Okres Poltár21 179 obyvateľov.
 • 51% žien a 49% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 44 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 45
 • index starnutia: 1.42
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: -1.02% (-218)
 • za 5 rokov: -3.4% (-751)
 • za 10 rokov: -5.9% (-1 319)
 • za 23 rokov: -8.4% (-1 936)
1996200220082014202021179216792217923134
Rozdelenie podľa veku
 • 13% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 67% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 19% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 91%
 • Neuvedená: 6%
 • Rómska: 1%
SlovenskáNeuvedenáRómska
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 26% a na vidieku 74% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 180 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 35 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 158 osôb
 • Zomretí 324 osôb
 • Prirodzený prírastok: -166 osôb
19962002200820142020156201246324
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 304 osôb
 • Odsťahovalo sa 356 osôb
 • Migračné saldo: -52 osôb
19962002200820142020294339384459
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 462 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 680 osôb
 • Celkový prírastok: -218 osôb
19962002200820142020462542622778
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 88
 • Počet rozvodov: 25
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 3.52
19962002200820142020235383141
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 476.302 Km2 (47 630.2 Ha). Mestá zaberajú 6% a vidiek 94% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 6% a vidiek 94% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 45%
 • nepoľnohospodárska pôda 55%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 20%
 • vinice 0%
 • záhrady 1%
 • ovocné sady 0.2%
 • trávnaté plochy 24%
 • lesy 50%
 • vodné plochy 1%
 • zastavané plochy a nádvoria 5%
 • iná plocha 1%

Turizmus - Okres Poltár

Návštevnosť

evidovaných 2 326 turistov

 • medziročna zmena: -40.9%
 • zmena za 5 rokov: +35.5%
 • zmena za 10 rokov: +86.1%
 • zmena za 23 rokov: -34.8%
20012006201120201250195026503939
Prenocovania

uskutočnili 8 366 prenocovaní

 • medziročna zmena: -31.8%
 • zmena za 5 rokov: +53.4%
 • zmena za 10 rokov: +128.6%
 • zmena za 23 rokov: -47.5%
2001200620112020366071601066016772
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 8 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: 0%
 • zmena za 5 rokov: -11.1%
 • zmena za 10 rokov: 0%
 • zmena za 23 rokov: 0%
2001200620112020681013
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 227 lôžok

 • medziročna zmena: +2.3%
 • zmena za 5 rokov: +6.6%
 • zmena za 10 rokov: -11.7%
 • zmena za 23 rokov: -41.8%

2001200620112020201256311420

Viac informácií

  Okres Poltár obsahuje:

  Administratívne spadá pod

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Erb obce Okres Poltár
  Susedné okresy (4)

  Môžu ťa zaujímať