Okres Pezinok

okres

 • 66 174 obyvateľov
 • 375.5 Km2

Obyvateľstvo

 • Okres Pezinok66 174 obyvateľov.
 • 52% žien a 48% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 176 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 40
 • index starnutia: 0.86
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: +0.89% (581)
 • za 5 rokov: +7.6% (4 670)
 • za 10 rokov: +11.1% (6 627)
 • za 23 rokov: +23.9% (12 773)
1996200220082014202053401569016040166174
Rozdelenie podľa veku
 • 19% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 65% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 16% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 95%
 • Neuvedená: 2%
 • Česká: 1%
SlovenskáNeuvedenáČeská
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 57% a na vidieku 43% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 233 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 133 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 769 osôb
 • Zomretí 584 osôb
 • Prirodzený prírastok: +185 osôb
19962002200820142020424574841
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 1 681 osôb
 • Odsťahovalo sa 1 285 osôb
 • Migračné saldo: +396 osôb
19962002200820142020670112015702292
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 2 450 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 1 869 osôb
 • Celkový prírastok: +581 osôb
199620022008201420201179167921793066
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 273
 • Počet rozvodov: 158
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 1.73
1996200220082014202081166251420
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 375.538 Km2 (37 553.8 Ha). Mestá zaberajú 43% a vidiek 57% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 43% a vidiek 57% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 45%
 • nepoľnohospodárska pôda 55%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 30%
 • vinice 8%
 • záhrady 2%
 • ovocné sady 0.1%
 • trávnaté plochy 4%
 • lesy 43%
 • vodné plochy 1%
 • zastavané plochy a nádvoria 12%
 • iná plocha 5%

Turizmus - Okres Pezinok

Návštevnosť

evidovaných 35 404 turistov

 • medziročna zmena: -56%
 • zmena za 5 rokov: -32.9%
 • zmena za 10 rokov: -5.9%
 • zmena za 23 rokov: -3.2%
200120062011202035404504046540480427
Prenocovania

uskutočnili 68 382 prenocovaní

 • medziročna zmena: -49%
 • zmena za 5 rokov: -28.8%
 • zmena za 10 rokov: -0.7%
 • zmena za 23 rokov: -21.4%
20012006201120206838288382108382134013
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 49 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: 0%
 • zmena za 5 rokov: +8.9%
 • zmena za 10 rokov: +16.7%
 • zmena za 23 rokov: +2.1%
200120062011202038424653
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 1 989 lôžok

 • medziročna zmena: +1.8%
 • zmena za 5 rokov: +4.5%
 • zmena za 10 rokov: +22.2%
 • zmena za 23 rokov: +35.7%

20012006201120201414161418142102

Viac informácií

  Okres Pezinok obsahuje:

  Administratívne spadá pod

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Erb obce Okres Pezinok
  Susedné okresy (5)

  Môžu ťa zaujímať