Okres Partizánske

okres

 • 45 293 obyvateľov
 • 301.0 Km2

Obyvateľstvo

 • Okres Partizánske45 293 obyvateľov.
 • 51% žien a 49% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 150 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 43
 • index starnutia: 1.52
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: -0.43% (-196)
 • za 5 rokov: -2.2% (-1 038)
 • za 10 rokov: -3.8% (-1 793)
 • za 23 rokov: -6.5% (-3 136)
1996200220082014202045293460934689348429
Rozdelenie podľa veku
 • 13% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 66% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 20% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 93%
 • Neuvedená: 5%
 • Česká: 0%
SlovenskáNeuvedenáČeská
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 49% a na vidieku 51% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 990 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 83 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 377 osôb
 • Zomretí 556 osôb
 • Prirodzený prírastok: -179 osôb
19962002200820142020356406456506556
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 684 osôb
 • Odsťahovalo sa 701 osôb
 • Migračné saldo: -17 osôb
19962002200820142020518668919
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 1 061 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 1 257 osôb
 • Celkový prírastok: -196 osôb
19962002200820142020926107612261431
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 202
 • Počet rozvodov: 63
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 3.21
1996200220082014202063113163262
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 301.013 Km2 (30 101.3 Ha). Mestá zaberajú 7% a vidiek 93% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 7% a vidiek 93% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 46%
 • nepoľnohospodárska pôda 54%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 38%
 • chmelnica 0%
 • vinice 0%
 • záhrady 2%
 • ovocné sady 0.8%
 • trávnaté plochy 5%
 • lesy 45%
 • vodné plochy 1%
 • zastavané plochy a nádvoria 10%
 • iná plocha 2%

Turizmus - Okres Partizánske

Návštevnosť

evidovaných 7 948 turistov

 • medziročna zmena: -44.3%
 • zmena za 5 rokov: +146.1%
 • zmena za 10 rokov: +100.3%
 • zmena za 23 rokov: +152.4%
200120062011202004000800014266
Prenocovania

uskutočnili 18 967 prenocovaní

 • medziročna zmena: -41.7%
 • zmena za 5 rokov: +238.9%
 • zmena za 10 rokov: +156.1%
 • zmena za 23 rokov: +214.3%
2001200620112020085001700032529
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 17 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: -10.5%
 • zmena za 5 rokov: +13.3%
 • zmena za 10 rokov: +54.5%
 • zmena za 23 rokov: +325%
2001200620112020051019
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 440 lôžok

 • medziročna zmena: -4.3%
 • zmena za 5 rokov: +52.8%
 • zmena za 10 rokov: +54.9%
 • zmena za 23 rokov: +144.4%

20012006201120200150300460

Viac informácií

  Okres Partizánske obsahuje:

  Administratívne spadá pod

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Erb obce Okres Partizánske
  Susedné okresy (5)

  Môžu ťa zaujímať