Okres Nové Zámky

okres

 • 137 778 obyvateľov
 • 1 347.1 Km2

Obyvateľstvo

 • Okres Nové Zámky137 778 obyvateľov.
 • 51% žien a 49% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 102 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 44
 • index starnutia: 1.5
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: -0.58% (-799)
 • za 5 rokov: -2.7% (-3 796)
 • za 10 rokov: -5.4% (-7 808)
 • za 23 rokov: -9.4% (-14 358)
19962002200820142020137778141778145778152136
Rozdelenie podľa veku
 • 13% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 67% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 19% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 60%
 • Maďarská: 33%
 • Neuvedená: 6%
SlovenskáMaďarskáNeuvedená
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 41% a na vidieku 59% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 390 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 67 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 1 069 osôb
 • Zomretí 1 795 osôb
 • Prirodzený prírastok: -726 osôb
199620022008201420201069131915691881
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 1 937 osôb
 • Odsťahovalo sa 2 010 osôb
 • Migračné saldo: -73 osôb
199620022008201420201896209622962603
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 3 006 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 3 805 osôb
 • Celkový prírastok: -799 osôb
199620022008201420203006335637064247
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 535
 • Počet rozvodov: 216
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 2.48
19962002200820142020216366516770
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 1 347.06 Km2 (134 706 Ha). Mestá zaberajú 11% a vidiek 89% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 11% a vidiek 89% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 80%
 • nepoľnohospodárska pôda 20%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 71%
 • chmelnica 0%
 • vinice 3%
 • záhrady 2%
 • ovocné sady 1.4%
 • trávnaté plochy 3%
 • lesy 8%
 • vodné plochy 3%
 • zastavané plochy a nádvoria 33%
 • iná plocha 3%

Turizmus - Okres Nové Zámky

Návštevnosť

evidovaných 76 773 turistov

 • medziročna zmena: -43.6%
 • zmena za 5 rokov: -7.1%
 • zmena za 10 rokov: +7.8%
 • zmena za 23 rokov: +33.7%
20012006201120205318778187103187136223
Prenocovania

uskutočnili 277 601 prenocovaní

 • medziročna zmena: -43.7%
 • zmena za 5 rokov: +3.6%
 • zmena za 10 rokov: +19.7%
 • zmena za 23 rokov: +13.1%
2001200620112020212098287098362098493343
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 175 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: -2.8%
 • zmena za 5 rokov: +49.6%
 • zmena za 10 rokov: +66.7%
 • zmena za 23 rokov: +224.1%
20012006201120205287122180
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 6 924 lôžok

 • medziročna zmena: -3.4%
 • zmena za 5 rokov: +36.2%
 • zmena za 10 rokov: +37.9%
 • zmena za 23 rokov: +84.2%

20012006201120203759465955597164

Viac informácií

  Okres Nové Zámky obsahuje:

  Administratívne spadá pod

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Erb obce Okres Nové Zámky
  Susedné okresy (4)

  Môžu ťa zaujímať