Okres Nové Mesto nad Váhom

okres

 • 62 572 obyvateľov
 • 580.0 Km2

Obyvateľstvo

 • Okres Nové Mesto nad Váhom62 572 obyvateľov.
 • 51% žien a 49% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 108 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 43
 • index starnutia: 1.37
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: 0% (-3)
 • za 5 rokov: 0% (17)
 • za 10 rokov: -0.2% (-136)
 • za 23 rokov: -2.8% (-1 781)
1996200220082014202062468629686346864353
Rozdelenie podľa veku
 • 14% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 66% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 20% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 94%
 • Neuvedená: 4%
 • Česká: 1%
SlovenskáNeuvedenáČeská
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 46% a na vidieku 54% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 344 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 68 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 599 osôb
 • Zomretí 766 osôb
 • Prirodzený prírastok: -167 osôb
19962002200820142020462542622766
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 1 237 osôb
 • Odsťahovalo sa 1 073 osôb
 • Migračné saldo: +164 osôb
199620022008201420208019511237
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 1 836 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 1 839 osôb
 • Celkový prírastok: -3 osôb
199620022008201420201364151416641839
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 244
 • Počet rozvodov: 110
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 2.22
1996200220082014202074139204325
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 579.985 Km2 (57 998.5 Ha). Mestá zaberajú 14% a vidiek 86% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 14% a vidiek 86% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 50%
 • nepoľnohospodárska pôda 50%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 31%
 • chmelnica 0%
 • vinice 0%
 • záhrady 2%
 • ovocné sady 0.9%
 • trávnaté plochy 15%
 • lesy 38%
 • vodné plochy 2%
 • zastavané plochy a nádvoria 12%
 • iná plocha 5%

Turizmus - Okres Nové Mesto nad Váhom

Návštevnosť

evidovaných 11 284 turistov

 • medziročna zmena: -58.7%
 • zmena za 5 rokov: -45%
 • zmena za 10 rokov: -45.8%
 • zmena za 23 rokov: -61.3%
20012006201120201128417284232842928435284
Prenocovania

uskutočnili 23 634 prenocovaní

 • medziročna zmena: -65.4%
 • zmena za 5 rokov: -42.9%
 • zmena za 10 rokov: -40.3%
 • zmena za 23 rokov: -71.1%
200120062011202023634436346363491855
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 30 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: -6.2%
 • zmena za 5 rokov: +15.4%
 • zmena za 10 rokov: +15.4%
 • zmena za 23 rokov: +20%
200120062011202020242834
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 1 354 lôžok

 • medziročna zmena: -25.8%
 • zmena za 5 rokov: -4.4%
 • zmena za 10 rokov: -51.8%
 • zmena za 23 rokov: -25.2%

20012006201120201026147619262810

Viac informácií

  Okres Nové Mesto nad Váhom obsahuje:

  Administratívne spadá pod

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Erb obce Okres Nové Mesto nad Váhom
  Susedné okresy (5)

  Môžu ťa zaujímať