Okres Nitra

okres

 • 161 499 obyvateľov
 • 870.7 Km2

Obyvateľstvo

 • Okres Nitra161 499 obyvateľov.
 • 52% žien a 48% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 185 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 41
 • index starnutia: 1.2
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: -0.11% (-180)
 • za 5 rokov: +0.7% (1 118)
 • za 10 rokov: -2.1% (-3 512)
 • za 23 rokov: -0.8% (-1 333)
19962002200820142020159422160922162422165011
Rozdelenie podľa veku
 • 15% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 67% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 18% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 88%
 • Maďarská: 5%
 • Neuvedená: 4%
SlovenskáMaďarskáNeuvedená
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 52% a na vidieku 48% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 609 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 105 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 1 639 osôb
 • Zomretí 1 934 osôb
 • Prirodzený prírastok: -295 osôb
199620022008201420201362151216621934
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 3 076 osôb
 • Odsťahovalo sa 2 961 osôb
 • Migračné saldo: +115 osôb
199620022008201420201990239027903568
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 4 715 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 4 895 osôb
 • Celkový prírastok: -180 osôb
199620022008201420203530398044305274
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 688
 • Počet rozvodov: 281
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 2.45
19962002200820142020249449649967
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 870.72 Km2 (87 072 Ha). Mestá zaberajú 16% a vidiek 84% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 16% a vidiek 84% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 77%
 • nepoľnohospodárska pôda 23%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 69%
 • vinice 2%
 • záhrady 3%
 • ovocné sady 0.4%
 • trávnaté plochy 2%
 • lesy 10%
 • vodné plochy 2%
 • zastavané plochy a nádvoria 35%
 • iná plocha 3%

Turizmus - Okres Nitra

Návštevnosť

evidovaných 42 843 turistov

 • medziročna zmena: -59.5%
 • zmena za 5 rokov: -50.7%
 • zmena za 10 rokov: -44.3%
 • zmena za 23 rokov: -33.8%
2001200620112020428436284382843114136
Prenocovania

uskutočnili 107 042 prenocovaní

 • medziročna zmena: -60.2%
 • zmena za 5 rokov: -44.6%
 • zmena za 10 rokov: -52.8%
 • zmena za 23 rokov: -15.2%
2001200620112020107042172042237042356873
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 58 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: -4.9%
 • zmena za 5 rokov: -1.7%
 • zmena za 10 rokov: +28.9%
 • zmena za 23 rokov: +114.8%
200120062011202024344461
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 2 799 lôžok

 • medziročna zmena: -7.8%
 • zmena za 5 rokov: -18.7%
 • zmena za 10 rokov: -2.7%
 • zmena za 23 rokov: +29.1%

20012006201120201865241529653986

Viac informácií

  Okres Nitra obsahuje:

  Administratívne spadá pod

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Erb obce Okres Nitra
  Susedné okresy (7)

  Môžu ťa zaujímať