Okres Námestovo

okres

 • 63 268 obyvateľov
 • 690.5 Km2

Obyvateľstvo

 • Okres Námestovo63 268 obyvateľov.
 • 50% žien a 50% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 92 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 35
 • index starnutia: 0.49
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: +0.62% (389)
 • za 5 rokov: +3.2% (1 963)
 • za 10 rokov: +5.9% (3 514)
 • za 23 rokov: +18% (9 630)
1996200220082014202053638561385863863268
Rozdelenie podľa veku
 • 21% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 68% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 10% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 98%
 • Neuvedená: 2%
 • Česká: 0%
SlovenskáNeuvedenáČeská
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 12% a na vidieku 88% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 174 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 86 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 995 osôb
 • Zomretí 475 osôb
 • Prirodzený prírastok: +520 osôb
199620022008201420203705707701063
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 658 osôb
 • Odsťahovalo sa 789 osôb
 • Migračné saldo: -131 osôb
19962002200820142020494594694875
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 1 653 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 1 264 osôb
 • Celkový prírastok: +389 osôb
19962002200820142020978117813781735
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 361
 • Počet rozvodov: 48
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 7.52
1996200220082014202020170320481
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 690.455 Km2 (69 045.5 Ha). Mestá zaberajú 6% a vidiek 94% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 6% a vidiek 94% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 43%
 • nepoľnohospodárska pôda 57%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 9%
 • záhrady 0%
 • ovocné sady 0%
 • trávnaté plochy 34%
 • lesy 49%
 • vodné plochy 2%
 • zastavané plochy a nádvoria 6%
 • iná plocha 2%

Turizmus - Okres Námestovo

Návštevnosť

evidovaných 17 696 turistov

 • medziročna zmena: -24.2%
 • zmena za 5 rokov: +29.5%
 • zmena za 10 rokov: +53.7%
 • zmena za 23 rokov: +43.7%
20012006201120206633111331563323354
Prenocovania

uskutočnili 45 082 prenocovaní

 • medziročna zmena: -38.8%
 • zmena za 5 rokov: +21.4%
 • zmena za 10 rokov: +33.9%
 • zmena za 23 rokov: -12.9%
200120062011202018090330904809073692
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 43 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: +2.4%
 • zmena za 5 rokov: +26.5%
 • zmena za 10 rokov: +59.3%
 • zmena za 23 rokov: +59.3%
200120062011202019263344
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 1 492 lôžok

 • medziročna zmena: -0.3%
 • zmena za 5 rokov: +21%
 • zmena za 10 rokov: +40.2%
 • zmena za 23 rokov: +45.1%

200120062011202060785711071497

Viac informácií

  Okres Námestovo obsahuje:

  Administratívne spadá pod

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Erb obce Okres Námestovo
  Susedné okresy (3)

  Môžu ťa zaujímať