Okres Myjava

okres

 • 26 062 obyvateľov
 • 327.4 Km2

Obyvateľstvo

 • Okres Myjava26 062 obyvateľov.
 • 51% žien a 49% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 80 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 45
 • index starnutia: 1.68
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: -0.74% (-194)
 • za 5 rokov: -3.3% (-899)
 • za 10 rokov: -6% (-1 664)
 • za 23 rokov: -12.5% (-3 731)
1996200220082014202026062270122796229793
Rozdelenie podľa veku
 • 13% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 66% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 21% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 92%
 • Neuvedená: 6%
 • Česká: 1%
SlovenskáNeuvedenáČeská
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 62% a na vidieku 38% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 179 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 42 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 190 osôb
 • Zomretí 369 osôb
 • Prirodzený prírastok: -179 osôb
19962002200820142020190245300407
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 368 osôb
 • Odsťahovalo sa 383 osôb
 • Migračné saldo: -15 osôb
19962002200820142020343393443542
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 558 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 752 osôb
 • Celkový prírastok: -194 osôb
19962002200820142020554634714857
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 110
 • Počet rozvodov: 52
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 2.12
19962002200820142020366696151
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 327.424 Km2 (32 742.4 Ha). Mestá zaberajú 27% a vidiek 73% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 27% a vidiek 73% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 58%
 • nepoľnohospodárska pôda 42%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 34%
 • záhrady 3%
 • ovocné sady 2%
 • trávnaté plochy 19%
 • lesy 33%
 • vodné plochy 1%
 • zastavané plochy a nádvoria 13%
 • iná plocha 3%

Turizmus - Okres Myjava

Návštevnosť

evidovaných 4 741 turistov

 • medziročna zmena: -58.8%
 • zmena za 5 rokov: -41.6%
 • zmena za 10 rokov: -42.8%
 • zmena za 23 rokov: -52.4%
200120062011202003000600011511
Prenocovania

uskutočnili 15 305 prenocovaní

 • medziročna zmena: -52.5%
 • zmena za 5 rokov: +0.3%
 • zmena za 10 rokov: -17.5%
 • zmena za 23 rokov: -60.2%
20012006201120200100002000038486
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 14 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: 0%
 • zmena za 5 rokov: 0%
 • zmena za 10 rokov: +55.6%
 • zmena za 23 rokov: +250%
200120062011202004814
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 636 lôžok

 • medziročna zmena: -0.3%
 • zmena za 5 rokov: -18.3%
 • zmena za 10 rokov: +75.7%
 • zmena za 23 rokov: +39.8%

20012006201120200200400778

Viac informácií

  Okres Myjava obsahuje:

  Administratívne spadá pod

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Erb obce Okres Myjava
  Susedné okresy (5)

  Môžu ťa zaujímať