Okres Michalovce

okres

 • 110 670 obyvateľov
 • 1 019.2 Km2

Obyvateľstvo

 • Okres Michalovce110 670 obyvateľov.
 • 51% žien a 49% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 109 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 40
 • index starnutia: 0.93
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: -0.07% (-78)
 • za 5 rokov: 0% (-42)
 • za 10 rokov: +0.5% (504)
 • za 23 rokov: +2.4% (2 635)
19962002200820142020108035108785109535110899
Rozdelenie podľa veku
 • 17% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 68% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 15% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 74%
 • Maďarská: 11%
 • Neuvedená: 8%
SlovenskáMaďarskáNeuvedená
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 46% a na vidieku 54% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 480 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 65 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 1 076 osôb
 • Zomretí 1 174 osôb
 • Prirodzený prírastok: -98 osôb
199620022008201420201011111112111410
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 1 602 osôb
 • Odsťahovalo sa 1 582 osôb
 • Migračné saldo: +20 osôb
199620022008201420201356155617562120
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 2 678 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 2 756 osôb
 • Celkový prírastok: -78 osôb
199620022008201420202442269229423338
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 462
 • Počet rozvodov: 166
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 2.78
19962002200820142020163313463700
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 1 019.24 Km2 (101 924 Ha). Mestá zaberajú 11% a vidiek 89% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 11% a vidiek 89% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 71%
 • nepoľnohospodárska pôda 29%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 47%
 • vinice 0%
 • záhrady 3%
 • ovocné sady 0.3%
 • trávnaté plochy 20%
 • lesy 13%
 • vodné plochy 7%
 • zastavané plochy a nádvoria 22%
 • iná plocha 3%

Turizmus - Okres Michalovce

Návštevnosť

evidovaných 36 039 turistov

 • medziročna zmena: -38.9%
 • zmena za 5 rokov: +6.8%
 • zmena za 10 rokov: +6.8%
 • zmena za 23 rokov: -20.6%
200120062011202032118391184611858942
Prenocovania

uskutočnili 80 880 prenocovaní

 • medziročna zmena: -36.7%
 • zmena za 5 rokov: -28.8%
 • zmena za 10 rokov: -14.2%
 • zmena za 23 rokov: -43.8%
200120062011202074677104677134677189699
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 39 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: -7.1%
 • zmena za 5 rokov: -26.4%
 • zmena za 10 rokov: -23.5%
 • zmena za 23 rokov: -18.7%
200120062011202039444958
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 3 602 lôžok

 • medziročna zmena: -58.3%
 • zmena za 5 rokov: -72.5%
 • zmena za 10 rokov: -72.9%
 • zmena za 23 rokov: -88.6%

20012006201120203602106021760231459

Viac informácií

  Okres Michalovce obsahuje:

  Administratívne spadá pod

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Erb obce Okres Michalovce
  Susedné okresy (4)

  Môžu ťa zaujímať