Okres Medzilaborce

okres

 • 11 708 obyvateľov
 • 427.3 Km2

Obyvateľstvo

 • Okres Medzilaborce11 708 obyvateľov.
 • 50% žien a 50% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 27 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 46
 • index starnutia: 1.48
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: -0.67% (-79)
 • za 5 rokov: -3.5% (-425)
 • za 10 rokov: -2.9% (-344)
 • za 23 rokov: -9.2% (-1 185)
1996200220082014202011708120081230812893
Rozdelenie podľa veku
 • 13% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 67% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 20% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 44%
 • Rusínska: 38%
 • Neuvedená: 8%
SlovenskáRusínskaNeuvedená
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 56% a na vidieku 44% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 137 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 14 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 85 osôb
 • Zomretí 183 osôb
 • Prirodzený prírastok: -98 osôb
1996200220082014202085115145191
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 161 osôb
 • Odsťahovalo sa 142 osôb
 • Migračné saldo: +19 osôb
19962002200820142020117157197274
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 246 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 325 osôb
 • Celkový prírastok: -79 osôb
19962002200820142020228283338438
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 47
 • Počet rozvodov: 24
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 1.96
199620022008201420207274771
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 427.252 Km2 (42 725.2 Ha). Mestá zaberajú 11% a vidiek 89% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 11% a vidiek 89% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 37%
 • nepoľnohospodárska pôda 63%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 5%
 • záhrady 1%
 • ovocné sady 0%
 • trávnaté plochy 31%
 • lesy 57%
 • vodné plochy 1%
 • zastavané plochy a nádvoria 4%
 • iná plocha 3%

Turizmus - Okres Medzilaborce

Návštevnosť

evidovaných 899 turistov

 • medziročna zmena: -23.2%
 • zmena za 5 rokov: +4.7%
 • zmena za 10 rokov: -58.4%
 • zmena za 23 rokov: +145%
2001200620112020075015002919
Prenocovania

uskutočnili 3 462 prenocovaní

 • medziročna zmena: -28.8%
 • zmena za 5 rokov: +54.8%
 • zmena za 10 rokov: -56.5%
 • zmena za 23 rokov: +256.9%
200120062011202004000800014906
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 3 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: 0%
 • zmena za 5 rokov: -40%
 • zmena za 10 rokov: -57.1%
 • zmena za 23 rokov: 0%
200120062011202002468
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 228 lôžok

 • medziročna zmena: -1.3%
 • zmena za 5 rokov: +21.3%
 • zmena za 10 rokov: -39.5%
 • zmena za 23 rokov: +113.1%

20012006201120200150401

Viac informácií

  Okres Medzilaborce obsahuje:

  Administratívne spadá pod

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Erb obce Okres Medzilaborce
  Susedné okresy (2)

  Môžu ťa zaujímať