Okres Martin

okres

 • 95 921 obyvateľov
 • 735.7 Km2

Obyvateľstvo

 • Okres Martin95 921 obyvateľov.
 • 52% žien a 48% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 130 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 42
 • index starnutia: 1.3
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: -0.26% (-250)
 • za 5 rokov: -0.9% (-840)
 • za 10 rokov: -1.8% (-1 719)
 • za 23 rokov: -2.1% (-2 094)
199620022008201420209592196471970219757198121
Rozdelenie podľa veku
 • 14% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 67% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 19% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 87%
 • Neuvedená: 11%
 • Česká: 1%
SlovenskáNeuvedenáČeská
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 69% a na vidieku 31% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 494 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 50 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 852 osôb
 • Zomretí 1 103 osôb
 • Prirodzený prírastok: -251 osôb
199620022008201420207358309251103
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 1 536 osôb
 • Odsťahovalo sa 1 535 osôb
 • Migračné saldo: +1 osôb
199620022008201420201254145416541856
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 2 388 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 2 638 osôb
 • Celkový prírastok: -250 osôb
199620022008201420202056225624562802
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 432
 • Počet rozvodov: 129
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 3.35
19962002200820142020129279557
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 735.714 Km2 (73 571.4 Ha). Mestá zaberajú 18% a vidiek 82% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 18% a vidiek 82% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 33%
 • nepoľnohospodárska pôda 67%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 13%
 • záhrady 1%
 • ovocné sady 0%
 • trávnaté plochy 19%
 • lesy 58%
 • vodné plochy 1%
 • zastavané plochy a nádvoria 7%
 • iná plocha 3%

Turizmus - Okres Martin

Návštevnosť

evidovaných 41 167 turistov

 • medziročna zmena: -42%
 • zmena za 5 rokov: +2.9%
 • zmena za 10 rokov: +4.9%
 • zmena za 23 rokov: -27.4%
2001200620112020286454364571004
Prenocovania

uskutočnili 100 778 prenocovaní

 • medziročna zmena: -38.6%
 • zmena za 5 rokov: +10.8%
 • zmena za 10 rokov: +14.6%
 • zmena za 23 rokov: -29.3%
20012006201120206802093020118020164263
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 84 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: +3.7%
 • zmena za 5 rokov: +12%
 • zmena za 10 rokov: +31.3%
 • zmena za 23 rokov: +78.7%
200120062011202047576784
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 2 998 lôžok

 • medziročna zmena: +0.7%
 • zmena za 5 rokov: +4.4%
 • zmena za 10 rokov: -2.3%
 • zmena za 23 rokov: +30.4%

20012006201120202299254927993294

Viac informácií

  Okres Martin obsahuje:

  Administratívne spadá pod

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Erb obce Okres Martin
  Susedné okresy (6)

  Môžu ťa zaujímať