Okres Malacky

okres

 • 75 325 obyvateľov
 • 949.6 Km2

Obyvateľstvo

 • Okres Malacky75 325 obyvateľov.
 • 51% žien a 49% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 79 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 41
 • index starnutia: 0.88
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: +0.89% (664)
 • za 5 rokov: +6.1% (4 361)
 • za 10 rokov: +7.7% (5 389)
 • za 23 rokov: +19.7% (12 396)
1996200220082014202062929664296992975325
Rozdelenie podľa veku
 • 18% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 66% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 16% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 95%
 • Neuvedená: 2%
 • Česká: 1%
SlovenskáNeuvedenáČeská
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 39% a na vidieku 61% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 313 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 53 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 812 osôb
 • Zomretí 736 osôb
 • Prirodzený prírastok: +76 osôb
19962002200820142020541631721889
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 2 195 osôb
 • Odsťahovalo sa 1 607 osôb
 • Migračné saldo: +588 osôb
19962002200820142020837123716372398
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 3 007 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 2 343 osôb
 • Celkový prírastok: +664 osôb
199620022008201420201511196124113287
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 336
 • Počet rozvodov: 149
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 2.26
1996200220082014202082172262435
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 949.565 Km2 (94 956.5 Ha). Mestá zaberajú 10% a vidiek 90% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 10% a vidiek 90% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 35%
 • nepoľnohospodárska pôda 65%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 26%
 • chmelnica 0%
 • vinice 0%
 • záhrady 1%
 • ovocné sady 0.4%
 • trávnaté plochy 7%
 • lesy 52%
 • vodné plochy 2%
 • zastavané plochy a nádvoria 6%
 • iná plocha 7%

Turizmus - Okres Malacky

Návštevnosť

evidovaných 15 261 turistov

 • medziročna zmena: -53.9%
 • zmena za 5 rokov: -15.5%
 • zmena za 10 rokov: -2.7%
 • zmena za 23 rokov: -37.9%
200120062011202015199196992419933091
Prenocovania

uskutočnili 32 419 prenocovaní

 • medziročna zmena: -58.4%
 • zmena za 5 rokov: -24.8%
 • zmena za 10 rokov: -18.4%
 • zmena za 23 rokov: -36.9%
200120062011202026779417795677977873
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 27 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: +8%
 • zmena za 5 rokov: +170%
 • zmena za 10 rokov: +107.7%
 • zmena za 23 rokov: +145.5%
200120062011202010152027
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 3 059 lôžok

 • medziročna zmena: +5.8%
 • zmena za 5 rokov: +342.7%
 • zmena za 10 rokov: +286.7%
 • zmena za 23 rokov: +47.6%

20012006201120206601260186024603059

Viac informácií

  Okres Malacky obsahuje:

  Administratívne spadá pod

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Erb obce Okres Malacky
  Susedné okresy (4)

  Môžu ťa zaujímať