Okres Lučenec

okres

 • 73 071 obyvateľov
 • 825.6 Km2

Obyvateľstvo

 • Okres Lučenec73 071 obyvateľov.
 • 52% žien a 48% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 89 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 41
 • index starnutia: 1.13
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: -0.37% (-271)
 • za 5 rokov: -1.4% (-1 035)
 • za 10 rokov: +0.5% (340)
 • za 23 rokov: +0.1% (47)
1996200220082014202072731732817383174844
Rozdelenie podľa veku
 • 15% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 68% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 17% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 62%
 • Maďarská: 23%
 • Neuvedená: 11%
SlovenskáMaďarskáNeuvedená
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 52% a na vidieku 48% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 595 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 46 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 640 osôb
 • Zomretí 886 osôb
 • Prirodzený prírastok: -246 osôb
19962002200820142020622702782928
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 1 061 osôb
 • Odsťahovalo sa 1 086 osôb
 • Migračné saldo: -25 osôb
19962002200820142020987113712871532
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 1 701 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 1 972 osôb
 • Celkový prírastok: -271 osôb
199620022008201420201642184220422308
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 271
 • Počet rozvodov: 103
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 2.63
19962002200820142020103178253394
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 825.553 Km2 (82 555.3 Ha). Mestá zaberajú 8% a vidiek 92% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 8% a vidiek 92% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 50%
 • nepoľnohospodárska pôda 50%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 25%
 • vinice 0%
 • záhrady 1%
 • ovocné sady 0.6%
 • trávnaté plochy 23%
 • lesy 41%
 • vodné plochy 1%
 • zastavané plochy a nádvoria 9%
 • iná plocha 2%

Turizmus - Okres Lučenec

Návštevnosť

evidovaných 18 694 turistov

 • medziročna zmena: -41.4%
 • zmena za 5 rokov: +11.4%
 • zmena za 10 rokov: +45%
 • zmena za 23 rokov: -18%
200120062011202011860173602286031915
Prenocovania

uskutočnili 37 783 prenocovaní

 • medziročna zmena: -33.1%
 • zmena za 5 rokov: +5.2%
 • zmena za 10 rokov: +37.6%
 • zmena za 23 rokov: -24.1%
20012006201120202455632556405564855656510
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 26 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: -3.7%
 • zmena za 5 rokov: +23.8%
 • zmena za 10 rokov: +52.9%
 • zmena za 23 rokov: +4%
200120062011202017202327
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 834 lôžok

 • medziročna zmena: -2.7%
 • zmena za 5 rokov: +6.6%
 • zmena za 10 rokov: -12.3%
 • zmena za 23 rokov: -68.5%

2001200620112020677117716772646

Viac informácií

  Okres Lučenec obsahuje:

  Administratívne spadá pod

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Erb obce Okres Lučenec
  Susedné okresy (4)

  Môžu ťa zaujímať