Okres Liptovský Mikuláš

okres

 • 72 054 obyvateľov
 • 1 341.0 Km2

Obyvateľstvo

 • Okres Liptovský Mikuláš72 054 obyvateľov.
 • 52% žien a 48% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 54 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 43
 • index starnutia: 1.35
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: -0.22% (-162)
 • za 5 rokov: -0.5% (-396)
 • za 10 rokov: -1.6% (-1 199)
 • za 23 rokov: -3.6% (-2 682)
1996200220082014202072054727547345474736
Rozdelenie podľa veku
 • 14% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 67% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 19% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 92%
 • Neuvedená: 5%
 • Rómska: 2%
SlovenskáNeuvedenáRómska
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 53% a na vidieku 47% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 432 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 27 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 641 osôb
 • Zomretí 838 osôb
 • Prirodzený prírastok: -197 osôb
19962002200820142020603663723838
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 1 155 osôb
 • Odsťahovalo sa 1 120 osôb
 • Migračné saldo: +35 osôb
19962002200820142020804100412041518
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 1 796 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 1 958 osôb
 • Celkový prírastok: -162 osôb
199620022008201420201572177219722235
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 329
 • Počet rozvodov: 125
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 2.63
19962002200820142020108188268413
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 1 341.03 Km2 (134 103 Ha). Mestá zaberajú 7% a vidiek 93% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 7% a vidiek 93% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 32%
 • nepoľnohospodárska pôda 68%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 8%
 • záhrady 1%
 • ovocné sady 0.1%
 • trávnaté plochy 23%
 • lesy 60%
 • vodné plochy 2%
 • zastavané plochy a nádvoria 4%
 • iná plocha 2%

Turizmus - Okres Liptovský Mikuláš

Návštevnosť

evidovaných 353 893 turistov

 • medziročna zmena: -34.2%
 • zmena za 5 rokov: -9.3%
 • zmena za 10 rokov: +40.1%
 • zmena za 23 rokov: +69.2%
2001200620112020209099294099379099537426
Prenocovania

uskutočnili 1 024 780 prenocovaní

 • medziročna zmena: -28.4%
 • zmena za 5 rokov: -4.3%
 • zmena za 10 rokov: +21.1%
 • zmena za 23 rokov: +28%
2001200620112020800324100032412003241431982
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 384 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: -5.4%
 • zmena za 5 rokov: +26.3%
 • zmena za 10 rokov: +69.2%
 • zmena za 23 rokov: +95.9%
2001200620112020172232292406
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 17 411 lôžok

 • medziročna zmena: -2.7%
 • zmena za 5 rokov: +9.5%
 • zmena za 10 rokov: +38%
 • zmena za 23 rokov: +63.9%

200120062011202010624126241462417891

Viac informácií

  Okres Liptovský Mikuláš obsahuje:

  Administratívne spadá pod

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Erb obce Okres Liptovský Mikuláš
  Susedné okresy (5)

  Môžu ťa zaujímať