Okres Levoča

okres

 • 33 730 obyvateľov
 • 421.0 Km2

Obyvateľstvo

 • Okres Levoča33 730 obyvateľov.
 • 50% žien a 50% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 80 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 40
 • index starnutia: 0.77
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: +0.07% (22)
 • za 5 rokov: +1% (334)
 • za 10 rokov: +2% (667)
 • za 23 rokov: +9.8% (3 016)
1996200220082014202030714315143231433730
Rozdelenie podľa veku
 • 18% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 68% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 14% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 87%
 • Neuvedená: 6%
 • Rómska: 5%
SlovenskáNeuvedenáRómska
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 55% a na vidieku 45% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 133 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 54 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 399 osôb
 • Zomretí 328 osôb
 • Prirodzený prírastok: +71 osôb
19962002200820142020243303363423483
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 475 osôb
 • Odsťahovalo sa 524 osôb
 • Migračné saldo: -49 osôb
19962002200820142020344404464569
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 874 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 852 osôb
 • Celkový prírastok: +22 osôb
19962002200820142020635720805957
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 158
 • Počet rozvodov: 43
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 3.67
199620022008201420202575125222
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 421.002 Km2 (42 100.2 Ha). Mestá zaberajú 33% a vidiek 67% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 33% a vidiek 67% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 48%
 • nepoľnohospodárska pôda 52%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 20%
 • záhrady 1%
 • ovocné sady 0.3%
 • trávnaté plochy 28%
 • lesy 44%
 • vodné plochy 0%
 • zastavané plochy a nádvoria 7%
 • iná plocha 3%

Turizmus - Okres Levoča

Návštevnosť

evidovaných 11 079 turistov

 • medziročna zmena: -49.2%
 • zmena za 5 rokov: -5.4%
 • zmena za 10 rokov: -1.7%
 • zmena za 23 rokov: -38.1%
200120062011202010327133271632721790
Prenocovania

uskutočnili 23 463 prenocovaní

 • medziročna zmena: -47.1%
 • zmena za 5 rokov: +4.2%
 • zmena za 10 rokov: -1.6%
 • zmena za 23 rokov: -45.3%
20012006201120201838424884313843788444361
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 34 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: -8.1%
 • zmena za 5 rokov: +13.3%
 • zmena za 10 rokov: +21.4%
 • zmena za 23 rokov: +209.1%
200120062011202010172437
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 1 209 lôžok

 • medziročna zmena: -7.9%
 • zmena za 5 rokov: +16.1%
 • zmena za 10 rokov: +24.5%
 • zmena za 23 rokov: +67.9%

200120062011202063183110311312

Viac informácií

  Okres Levoča obsahuje:

  Administratívne spadá pod

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Erb obce Okres Levoča
  Susedné okresy (6)

  Môžu ťa zaujímať