Okres Levice

okres

 • 110 040 obyvateľov
 • 1 551.1 Km2

Obyvateľstvo

 • Okres Levice110 040 obyvateľov.
 • 52% žien a 48% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 71 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 43
 • index starnutia: 1.38
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: -0.44% (-483)
 • za 5 rokov: -2.5% (-2 834)
 • za 10 rokov: -6.2% (-7 216)
 • za 23 rokov: -9.2% (-11 123)
19962002200820142020110040113040116040121163
Rozdelenie podľa veku
 • 14% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 68% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 19% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 70%
 • Maďarská: 23%
 • Neuvedená: 4%
SlovenskáMaďarskáNeuvedená
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 45% a na vidieku 55% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 302 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 43 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 935 osôb
 • Zomretí 1 351 osôb
 • Prirodzený prírastok: -416 osôb
19962002200820142020894109412941548
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 1 800 osôb
 • Odsťahovalo sa 1 867 osôb
 • Migračné saldo: -67 osôb
199620022008201420201609185921092533
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 2 735 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 3 218 osôb
 • Celkový prírastok: -483 osôb
199620022008201420202599289931993643
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 429
 • Počet rozvodov: 198
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 2.17
19962002200820142020180330616
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 1 551.1 Km2 (155 110 Ha). Mestá zaberajú 11% a vidiek 89% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 11% a vidiek 89% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 72%
 • nepoľnohospodárska pôda 28%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 60%
 • vinice 2%
 • záhrady 2%
 • ovocné sady 0.3%
 • trávnaté plochy 8%
 • lesy 19%
 • vodné plochy 1%
 • zastavané plochy a nádvoria 18%
 • iná plocha 3%

Turizmus - Okres Levice

Návštevnosť

evidovaných 21 094 turistov

 • medziročna zmena: -41.7%
 • zmena za 5 rokov: -37.1%
 • zmena za 10 rokov: -36.8%
 • zmena za 23 rokov: +43.8%
200120062011202014668206682666836808
Prenocovania

uskutočnili 68 606 prenocovaní

 • medziročna zmena: -32.4%
 • zmena za 5 rokov: -41.1%
 • zmena za 10 rokov: -24.2%
 • zmena za 23 rokov: +59.5%
2001200620112020430236802393023140020
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 45 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: -4.3%
 • zmena za 5 rokov: 0%
 • zmena za 10 rokov: +28.6%
 • zmena za 23 rokov: +73.1%
200120062011202023313953
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 2 656 lôžok

 • medziročna zmena: -2%
 • zmena za 5 rokov: -8.4%
 • zmena za 10 rokov: +30.6%
 • zmena za 23 rokov: +65.6%

20012006201120201541189122412926

Viac informácií

  Okres Levice obsahuje:

  Administratívne spadá pod

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Erb obce Okres Levice
  Susedné okresy (7)

  Môžu ťa zaujímať