Okres Krupina

okres

 • 22 050 obyvateľov
 • 584.9 Km2

Obyvateľstvo

 • Okres Krupina22 050 obyvateľov.
 • 51% žien a 49% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 38 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 41
 • index starnutia: 1.12
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: -0.4% (-89)
 • za 5 rokov: -2.1% (-480)
 • za 10 rokov: -2.5% (-557)
 • za 23 rokov: -4.3% (-981)
1996200220082014202022050223502265023068
Rozdelenie podľa veku
 • 15% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 68% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 17% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 92%
 • Neuvedená: 6%
 • Rómska: 1%
SlovenskáNeuvedenáRómska
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 42% a na vidieku 58% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 97 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 26 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 239 osôb
 • Zomretí 285 osôb
 • Prirodzený prírastok: -46 osôb
19962002200820142020188238288373
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 289 osôb
 • Odsťahovalo sa 332 osôb
 • Migračné saldo: -43 osôb
19962002200820142020273343413537
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 528 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 617 osôb
 • Celkový prírastok: -89 osôb
19962002200820142020461541621776
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 86
 • Počet rozvodov: 23
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 3.74
19962002200820142020164676133
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 584.9 Km2 (58 490 Ha). Mestá zaberajú 16% a vidiek 84% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 16% a vidiek 84% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 57%
 • nepoľnohospodárska pôda 43%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 28%
 • vinice 1%
 • záhrady 1%
 • ovocné sady 0.4%
 • trávnaté plochy 28%
 • lesy 36%
 • vodné plochy 1%
 • zastavané plochy a nádvoria 8%
 • iná plocha 2%

Turizmus - Okres Krupina

Návštevnosť

evidovaných 38 261 turistov

 • medziročna zmena: -47%
 • zmena za 5 rokov: -26.3%
 • zmena za 10 rokov: +5.8%
 • zmena za 23 rokov: +24.2%
2001200620112020298854488572123
Prenocovania

uskutočnili 240 962 prenocovaní

 • medziročna zmena: -39.1%
 • zmena za 5 rokov: -14.5%
 • zmena za 10 rokov: -9%
 • zmena za 23 rokov: -29.4%
2001200620112020240962280962320962395774
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 32 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: 0%
 • zmena za 5 rokov: +28%
 • zmena za 10 rokov: +45.5%
 • zmena za 23 rokov: +45.5%
20012006201120202023262932
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 2 104 lôžok

 • medziročna zmena: +1.8%
 • zmena za 5 rokov: +5.1%
 • zmena za 10 rokov: +21.1%
 • zmena za 23 rokov: +40.5%

20012006201120201466166618662104

Viac informácií

  Okres Krupina obsahuje:

  Administratívne spadá pod

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Erb obce Okres Krupina
  Susedné okresy (4)

  Môžu ťa zaujímať