Okres Košice - okolie

okres

 • 131 305 obyvateľov
 • 1 534.6 Km2

Obyvateľstvo

 • Okres Košice - okolie131 305 obyvateľov.
 • 50% žien a 50% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 86 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 40
 • index starnutia: 0.66
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: +0.9% (1 173)
 • za 5 rokov: +5.4% (6 727)
 • za 10 rokov: +12.9% (14 983)
 • za 23 rokov: +28.1% (28 816)
19962002200820142020102489109989117489131305
Rozdelenie podľa veku
 • 20% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 67% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 13% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 77%
 • Maďarská: 9%
 • Rómska: 7%
SlovenskáMaďarskáRómska
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 12% a na vidieku 88% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 306 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 78 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 1 603 osôb
 • Zomretí 1 230 osôb
 • Prirodzený prírastok: +373 osôb
199620022008201420201033123314331746
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 2 569 osôb
 • Odsťahovalo sa 1 769 osôb
 • Migračné saldo: +800 osôb
199620022008201420201426177621262797
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 4 172 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 2 999 osôb
 • Celkový prírastok: +1 173 osôb
199620022008201420202479302935794543
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 554
 • Počet rozvodov: 173
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 3.20
1996200220082014202088238388669
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 1 534.6 Km2 (153 460 Ha). Mestá zaberajú 3% a vidiek 97% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 3% a vidiek 97% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 49%
 • nepoľnohospodárska pôda 51%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 35%
 • vinice 0%
 • záhrady 2%
 • ovocné sady 0.3%
 • trávnaté plochy 11%
 • lesy 43%
 • vodné plochy 2%
 • zastavané plochy a nádvoria 9%
 • iná plocha 2%

Turizmus - Okres Košice - okolie

Návštevnosť

evidovaných 11 986 turistov

 • medziročna zmena: -60.8%
 • zmena za 5 rokov: -29.3%
 • zmena za 10 rokov: -37.5%
 • zmena za 23 rokov: -49.4%
200120062011202011986169862198630604
Prenocovania

uskutočnili 44 420 prenocovaní

 • medziročna zmena: -44.5%
 • zmena za 5 rokov: +8.3%
 • zmena za 10 rokov: -12.9%
 • zmena za 23 rokov: -38.8%
200120062011202041006510066100680087
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 39 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: -2.5%
 • zmena za 5 rokov: -2.5%
 • zmena za 10 rokov: +8.3%
 • zmena za 23 rokov: +95%
20012006201120202025303540
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 1 529 lôžok

 • medziročna zmena: -1.2%
 • zmena za 5 rokov: +14.3%
 • zmena za 10 rokov: +29.7%
 • zmena za 23 rokov: +34.5%

20012006201120201014116413141548

Viac informácií

   Okres Košice - okolie obsahuje:

   Administratívne spadá pod

   Ďalšie údaje

   Užitočné zdroje

   Susedné okresy (9)

   Môžu ťa zaujímať