Okres Košice IV

okres

 • 60 066 obyvateľov
 • 60.9 Km2

Obyvateľstvo

 • Okres Košice IV60 066 obyvateľov.
 • 52% žien a 48% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 986 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 41
 • index starnutia: 1.58
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: -0.13% (-77)
 • za 5 rokov: +0.4% (246)
 • za 10 rokov: +6.8% (3 802)
 • za 23 rokov: -0.6% (-333)
19962002200820142020560555755560399
Rozdelenie podľa veku
 • 14% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 64% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 22% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 77%
 • Neuvedená: 17%
 • Maďarská: 3%
SlovenskáNeuvedenáMaďarská
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 100% a na vidieku 0% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 986 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 0 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 497 osôb
 • Zomretí 693 osôb
 • Prirodzený prírastok: -196 osôb
19962002200820142020479534589694
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 1 201 osôb
 • Odsťahovalo sa 1 082 osôb
 • Migračné saldo: +119 osôb
199620022008201420201082138216822119
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 1 698 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 1 775 osôb
 • Celkový prírastok: -77 osôb
199620022008201420201698199822982791
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 197
 • Počet rozvodov: 77
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 2.56
1996200220082014202077162247404
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 60.9006 Km2 (6 090.06 Ha).

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 54%
 • nepoľnohospodárska pôda 46%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 44%
 • vinice 0%
 • záhrady 6%
 • ovocné sady 0.9%
 • trávnaté plochy 4%
 • lesy 5%
 • vodné plochy 3%
 • zastavané plochy a nádvoria 50%
 • iná plocha 15%

Turizmus - Okres Košice IV

Návštevnosť

evidovaných 19 842 turistov

 • medziročna zmena: -60%
 • zmena za 5 rokov: -30.6%
 • zmena za 10 rokov: -41.1%
 • zmena za 23 rokov: -19.3%
200120062011202019842273423484249646
Prenocovania

uskutočnili 50 940 prenocovaní

 • medziročna zmena: -59.2%
 • zmena za 5 rokov: -6.5%
 • zmena za 10 rokov: -13.6%
 • zmena za 23 rokov: +32.9%
2001200620112020383206332088320124833
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 19 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: -17.4%
 • zmena za 5 rokov: +72.7%
 • zmena za 10 rokov: +90%
 • zmena za 23 rokov: +137.5%
20012006201120208121623
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 1 069 lôžok

 • medziročna zmena: -8.7%
 • zmena za 5 rokov: +94%
 • zmena za 10 rokov: +95.4%
 • zmena za 23 rokov: +57%

20012006201120204586588581171

Viac informácií

   Okres Košice IV obsahuje:

   Administratívne spadá pod

   Ďalšie údaje

   Užitočné zdroje

   Susedné okresy (4)

   Môžu ťa zaujímať