Okres Košice II

okres

 • 82 116 obyvateľov
 • 80.5 Km2

Obyvateľstvo

 • Okres Košice II82 116 obyvateľov.
 • 52% žien a 48% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 1020 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 39
 • index starnutia: 1.04
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: -0.2% (-163)
 • za 5 rokov: -0.4% (-301)
 • za 10 rokov: +1.6% (1 281)
 • za 23 rokov: -0.2% (-169)
1996200220082014202079624804748132482831
Rozdelenie podľa veku
 • 15% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 68% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 16% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 74%
 • Neuvedená: 16%
 • Rómska: 4%
SlovenskáNeuvedenáRómska
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 100% a na vidieku 0% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 1020 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 0 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 892 osôb
 • Zomretí 812 osôb
 • Prirodzený prírastok: +80 osôb
199620022008201420204415917411008
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 1 400 osôb
 • Odsťahovalo sa 1 643 osôb
 • Migračné saldo: -243 osôb
199620022008201420201392179221922951
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 2 292 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 2 455 osôb
 • Celkový prírastok: -163 osôb
199620022008201420202097244727973444
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 319
 • Počet rozvodov: 132
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 2.42
19962002200820142020132282534
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 80.5426 Km2 (8 054.26 Ha).

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 48%
 • nepoľnohospodárska pôda 52%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 35%
 • vinice 0%
 • záhrady 4%
 • ovocné sady 0.4%
 • trávnaté plochy 8%
 • lesy 14%
 • vodné plochy 1%
 • zastavané plochy a nádvoria 46%
 • iná plocha 13%

Viac informácií

   Okres Košice II obsahuje:

   Administratívne spadá pod

   Ďalšie údaje

   Užitočné zdroje

   Susedné okresy (3)

   Môžu ťa zaujímať