Okres Košice I

okres

 • 67 421 obyvateľov
 • 85.5 Km2

Obyvateľstvo

 • Okres Košice I67 421 obyvateľov.
 • 52% žien a 48% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 789 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 40
 • index starnutia: 1.28
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: -0.09% (-63)
 • za 5 rokov: -0.5% (-316)
 • za 10 rokov: +0.4% (236)
 • za 23 rokov: +0.8% (568)
1996200220082014202066853673036775368510
Rozdelenie podľa veku
 • 13% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 69% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 17% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 74%
 • Neuvedená: 19%
 • Maďarská: 3%
SlovenskáNeuvedenáMaďarská
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 100% a na vidieku 0% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 789 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 0 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 630 osôb
 • Zomretí 679 osôb
 • Prirodzený prírastok: -49 osôb
19962002200820142020534604674810
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 1 481 osôb
 • Odsťahovalo sa 1 495 osôb
 • Migračné saldo: -14 osôb
199620022008201420201393184322933172
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 2 111 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 2 174 osôb
 • Celkový prírastok: -63 osôb
199620022008201420201973252330733982
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 313
 • Počet rozvodov: 112
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 2.79
19962002200820142020112192272352432
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 85.4589 Km2 (8 545.89 Ha).

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 18%
 • nepoľnohospodárska pôda 82%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 4%
 • záhrady 5%
 • ovocné sady 0.3%
 • trávnaté plochy 9%
 • lesy 60%
 • vodné plochy 1%
 • zastavané plochy a nádvoria 15%
 • iná plocha 9%

Turizmus - Okres Košice I

Návštevnosť

evidovaných 73 802 turistov

 • medziročna zmena: -54.6%
 • zmena za 5 rokov: -32.1%
 • zmena za 10 rokov: -17.3%
 • zmena za 23 rokov: +10.4%
20012006201120205837388373118373162695
Prenocovania

uskutočnili 147 807 prenocovaní

 • medziročna zmena: -55.4%
 • zmena za 5 rokov: -29.6%
 • zmena za 10 rokov: -12.7%
 • zmena za 23 rokov: +26.3%
200120062011202095198155198215198331558
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 68 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: -5.6%
 • zmena za 5 rokov: +54.5%
 • zmena za 10 rokov: +65.9%
 • zmena za 23 rokov: +300%
200120062011202015304572
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 3 816 lôžok

 • medziročna zmena: -3.1%
 • zmena za 5 rokov: +32.5%
 • zmena za 10 rokov: +59.5%
 • zmena za 23 rokov: +202.4%

20012006201120201097184725973939

Viac informácií

   Okres Košice I obsahuje:

   Administratívne spadá pod

   Ďalšie údaje

   Užitočné zdroje

   Susedné okresy (4)

   Môžu ťa zaujímať