Okres Komárno

okres

 • 100 992 obyvateľov
 • 1 100.1 Km2

Obyvateľstvo

 • Okres Komárno100 992 obyvateľov.
 • 51% žien a 49% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 92 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 44
 • index starnutia: 1.46
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: -0.5% (-508)
 • za 5 rokov: -1.9% (-1 969)
 • za 10 rokov: -5.1% (-5 422)
 • za 23 rokov: -7.4% (-8 059)
19962002200820142020100992103492105992109058
Rozdelenie podľa veku
 • 13% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 68% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 19% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Maďarská: 64%
 • Slovenská: 29%
 • Neuvedená: 5%
MaďarskáSlovenskáNeuvedená
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 56% a na vidieku 44% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 172 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 58 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 778 osôb
 • Zomretí 1 340 osôb
 • Prirodzený prírastok: -562 osôb
1996200220082014202077892810781357
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 1 254 osôb
 • Odsťahovalo sa 1 200 osôb
 • Migračné saldo: +54 osôb
199620022008201420201146139616461948
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 2 032 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 2 540 osôb
 • Celkový prírastok: -508 osôb
199620022008201420202032228225323007
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 385
 • Počet rozvodov: 190
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 2.03
19962002200820142020180280380570
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 1 100.13 Km2 (110 013 Ha). Mestá zaberajú 30% a vidiek 70% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 30% a vidiek 70% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 78%
 • nepoľnohospodárska pôda 22%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 69%
 • vinice 2%
 • záhrady 2%
 • ovocné sady 1.4%
 • trávnaté plochy 4%
 • lesy 6%
 • vodné plochy 5%
 • zastavané plochy a nádvoria 28%
 • iná plocha 4%

Turizmus - Okres Komárno

Návštevnosť

evidovaných 14 957 turistov

 • medziročna zmena: -60.7%
 • zmena za 5 rokov: -48.2%
 • zmena za 10 rokov: -43.4%
 • zmena za 23 rokov: -41.1%
200120062011202014957209572695738020
Prenocovania

uskutočnili 37 092 prenocovaní

 • medziročna zmena: -56.1%
 • zmena za 5 rokov: -39%
 • zmena za 10 rokov: -35.6%
 • zmena za 23 rokov: -34.9%
200120062011202035411504116541184407
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 41 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: -8.9%
 • zmena za 5 rokov: -4.7%
 • zmena za 10 rokov: -6.8%
 • zmena za 23 rokov: +64%
20012006201120202329354147
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 1 370 lôžok

 • medziročna zmena: -6.2%
 • zmena za 5 rokov: -14.9%
 • zmena za 10 rokov: -11.2%
 • zmena za 23 rokov: +3.6%

2001200620112020794104412941630

Viac informácií

  Okres Komárno obsahuje:

  Administratívne spadá pod

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Erb obce Okres Komárno
  Susedné okresy (4)

  Môžu ťa zaujímať