Okres Kežmarok

okres

 • 76 165 obyvateľov
 • 629.9 Km2

Obyvateľstvo

 • Okres Kežmarok76 165 obyvateľov.
 • 50% žien a 50% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 121 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 36
 • index starnutia: 0.46
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: +0.84% (632)
 • za 5 rokov: +4.2% (3 055)
 • za 10 rokov: +10.5% (7 237)
 • za 23 rokov: +26.3% (15 843)
1996200220082014202060322643226832276165
Rozdelenie podľa veku
 • 24% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 66% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 11% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 82%
 • Rómska: 10%
 • Neuvedená: 6%
SlovenskáRómskaNeuvedená
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 33% a na vidieku 67% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 331 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 92 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 1 222 osôb
 • Zomretí 556 osôb
 • Prirodzený prírastok: +666 osôb
199620022008201420204677179671308
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 794 osôb
 • Odsťahovalo sa 828 osôb
 • Migračné saldo: -34 osôb
19962002200820142020714779844959
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 2 016 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 1 384 osôb
 • Celkový prírastok: +632 osôb
199620022008201420201203145317032126
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 382
 • Počet rozvodov: 124
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 3.08
1996200220082014202047197347496
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 629.884 Km2 (62 988.4 Ha). Mestá zaberajú 12% a vidiek 88% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 12% a vidiek 88% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 49%
 • nepoľnohospodárska pôda 51%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 22%
 • chmelnica 0%
 • záhrady 1%
 • ovocné sady 0%
 • trávnaté plochy 27%
 • lesy 40%
 • vodné plochy 1%
 • zastavané plochy a nádvoria 6%
 • iná plocha 6%

Turizmus - Okres Kežmarok

Návštevnosť

evidovaných 72 598 turistov

 • medziročna zmena: -33.8%
 • zmena za 5 rokov: +26.1%
 • zmena za 10 rokov: +42.4%
 • zmena za 23 rokov: +20.6%
2001200620112020444936449384493109642
Prenocovania

uskutočnili 208 193 prenocovaní

 • medziročna zmena: -31%
 • zmena za 5 rokov: +38.7%
 • zmena za 10 rokov: +52.8%
 • zmena za 23 rokov: -2.3%
2001200620112020116128166128216128301652
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 140 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: -7.3%
 • zmena za 5 rokov: +9.4%
 • zmena za 10 rokov: +34.6%
 • zmena za 23 rokov: +79.5%
20012006201120207494114151
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 4 110 lôžok

 • medziročna zmena: -1.3%
 • zmena za 5 rokov: -3%
 • zmena za 10 rokov: +13.8%
 • zmena za 23 rokov: +39.5%

20012006201120202856320635564236

Viac informácií

  Okres Kežmarok obsahuje:

  Administratívne spadá pod

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Erb obce Okres Kežmarok
  Susedné okresy (3)

  Môžu ťa zaujímať