Okres Ilava

okres

 • 58 811 obyvateľov
 • 358.5 Km2

Obyvateľstvo

 • Okres Ilava58 811 obyvateľov.
 • 51% žien a 49% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 164 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 42
 • index starnutia: 1.27
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: -0.45% (-264)
 • za 5 rokov: -1.9% (-1 141)
 • za 10 rokov: -2.9% (-1 782)
 • za 23 rokov: -5.7% (-3 573)
199620022008201420205881159711606116151162406
Rozdelenie podľa veku
 • 14% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 68% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 18% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 92%
 • Neuvedená: 7%
 • Česká: 1%
SlovenskáNeuvedenáČeská
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 67% a na vidieku 33% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 468 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 70 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 520 osôb
 • Zomretí 660 osôb
 • Prirodzený prírastok: -140 osôb
19962002200820142020449504559662
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 930 osôb
 • Odsťahovalo sa 1 054 osôb
 • Migračné saldo: -124 osôb
199620022008201420206918419911153
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 1 450 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 1 714 osôb
 • Celkový prírastok: -264 osôb
199620022008201420201223137315231770
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 277
 • Počet rozvodov: 121
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 2.29
1996200220082014202082157232371
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 358.501 Km2 (35 850.1 Ha). Mestá zaberajú 24% a vidiek 76% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 24% a vidiek 76% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 36%
 • nepoľnohospodárska pôda 64%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 15%
 • záhrady 1%
 • ovocné sady 0.5%
 • trávnaté plochy 19%
 • lesy 52%
 • vodné plochy 2%
 • zastavané plochy a nádvoria 9%
 • iná plocha 4%

Turizmus - Okres Ilava

Návštevnosť

evidovaných 5 750 turistov

 • medziročna zmena: -45.1%
 • zmena za 5 rokov: -26.6%
 • zmena za 10 rokov: -6.3%
 • zmena za 23 rokov: +1.8%
200120062011202031025602810211345
Prenocovania

uskutočnili 11 107 prenocovaní

 • medziročna zmena: -59.3%
 • zmena za 5 rokov: -42.6%
 • zmena za 10 rokov: -3.4%
 • zmena za 23 rokov: -4.2%
20012006201120207106136062010632640
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 12 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: 0%
 • zmena za 5 rokov: +9.1%
 • zmena za 10 rokov: 0%
 • zmena za 23 rokov: +33.3%
200120062011202091114
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 611 lôžok

 • medziročna zmena: +5.3%
 • zmena za 5 rokov: +39.2%
 • zmena za 10 rokov: -7%
 • zmena za 23 rokov: +59.5%

2001200620112020284484684910

Viac informácií

  Okres Ilava obsahuje:

  Administratívne spadá pod

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Erb obce Okres Ilava
  Susedné okresy (5)

  Môžu ťa zaujímať