Okres Hlohovec

okres

 • 44 731 obyvateľov
 • 267.2 Km2

Obyvateľstvo

 • Okres Hlohovec44 731 obyvateľov.
 • 51% žien a 49% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 167 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 42
 • index starnutia: 1.26
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: -0.47% (-212)
 • za 5 rokov: -1.8% (-823)
 • za 10 rokov: -1.1% (-482)
 • za 23 rokov: -2.1% (-957)
1996200220082014202044731450314533145817
Rozdelenie podľa veku
 • 15% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 67% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 18% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 95%
 • Neuvedená: 4%
 • Česká: 0%
SlovenskáNeuvedenáČeská
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 47% a na vidieku 53% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 328 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 117 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 400 osôb
 • Zomretí 494 osôb
 • Prirodzený prírastok: -94 osôb
19962002200820142020377407437494
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 624 osôb
 • Odsťahovalo sa 742 osôb
 • Migračné saldo: -118 osôb
19962002200820142020601676751888
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 1 024 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 1 236 osôb
 • Celkový prírastok: -212 osôb
199620022008201420201024111412041369
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 173
 • Počet rozvodov: 80
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 2.16
199620022008201420204499154256
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 267.227 Km2 (26 722.7 Ha). Mestá zaberajú 24% a vidiek 76% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 24% a vidiek 76% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 72%
 • nepoľnohospodárska pôda 28%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 62%
 • vinice 4%
 • záhrady 3%
 • ovocné sady 0.6%
 • trávnaté plochy 2%
 • lesy 13%
 • vodné plochy 3%
 • zastavané plochy a nádvoria 30%
 • iná plocha 5%

Turizmus - Okres Hlohovec

Návštevnosť

evidovaných 1 871 turistov

 • medziročna zmena: -47.5%
 • zmena za 5 rokov: -18.2%
 • zmena za 10 rokov: +9.9%
 • zmena za 23 rokov: -31.6%
2001200620112020015004064
Prenocovania

uskutočnili 3 365 prenocovaní

 • medziročna zmena: -51.5%
 • zmena za 5 rokov: -12.8%
 • zmena za 10 rokov: +13%
 • zmena za 23 rokov: -17.1%
20012006201120200250050008899
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 6 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: 0%
 • zmena za 5 rokov: 0%
 • zmena za 10 rokov: +100%
 • zmena za 23 rokov: +100%
20012006201120200247
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 192 lôžok

 • medziročna zmena: 0%
 • zmena za 5 rokov: +28.9%
 • zmena za 10 rokov: +113.3%
 • zmena za 23 rokov: +137%

2001200620112020055110209

Viac informácií

  Okres Hlohovec obsahuje:

  Administratívne spadá pod

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Erb obce Okres Hlohovec
  Susedné okresy (5)

  Môžu ťa zaujímať