Okres Gelnica

okres

 • 31 923 obyvateľov
 • 584.3 Km2

Obyvateľstvo

 • Okres Gelnica31 923 obyvateľov.
 • 51% žien a 49% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 55 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 40
 • index starnutia: 0.69
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: +0.09% (29)
 • za 5 rokov: +0.9% (296)
 • za 10 rokov: +1.5% (483)
 • za 23 rokov: +6.7% (1 998)
199620022008201420202992530425309253142531923
Rozdelenie podľa veku
 • 21% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 64% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 15% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 81%
 • Rómska: 12%
 • Neuvedená: 5%
SlovenskáRómskaNeuvedená
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 19% a na vidieku 81% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 104 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 49 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 476 osôb
 • Zomretí 372 osôb
 • Prirodzený prírastok: +104 osôb
19962002200820142020294349404496
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 314 osôb
 • Odsťahovalo sa 389 osôb
 • Migračné saldo: -75 osôb
19962002200820142020274329384483
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 790 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 761 osôb
 • Celkový prírastok: +29 osôb
19962002200820142020670740810938
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 119
 • Počet rozvodov: 34
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 3.5
199620022008201420202969109187
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 584.31 Km2 (58 431 Ha). Mestá zaberajú 10% a vidiek 90% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 10% a vidiek 90% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 19%
 • nepoľnohospodárska pôda 81%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 1%
 • záhrady 1%
 • trávnaté plochy 17%
 • lesy 76%
 • vodné plochy 1%
 • zastavané plochy a nádvoria 3%
 • iná plocha 2%

Turizmus - Okres Gelnica

Návštevnosť

evidovaných 3 925 turistov

 • medziročna zmena: -27.9%
 • zmena za 5 rokov: +158.1%
 • zmena za 10 rokov: +160.3%
 • zmena za 23 rokov: -66%
20012006201120209953995699511561
Prenocovania

uskutočnili 8 022 prenocovaní

 • medziročna zmena: -22.3%
 • zmena za 5 rokov: +101.5%
 • zmena za 10 rokov: +91.1%
 • zmena za 23 rokov: -82.3%
200120062011202026311763145277
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 19 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: -9.5%
 • zmena za 5 rokov: +18.8%
 • zmena za 10 rokov: +35.7%
 • zmena za 23 rokov: +35.7%
200120062011202012151821
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 486 lôžok

 • medziročna zmena: -13.5%
 • zmena za 5 rokov: +32.4%
 • zmena za 10 rokov: +41.3%
 • zmena za 23 rokov: -30.9%

2001200620112020341436531703

Viac informácií

  Okres Gelnica obsahuje:

  Administratívne spadá pod

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Erb obce Okres Gelnica
  Susedné okresy (4)

  Môžu ťa zaujímať