Okres Galanta

okres

 • 94 179 obyvateľov
 • 641.7 Km2

Obyvateľstvo

 • Okres Galanta94 179 obyvateľov.
 • 51% žien a 49% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 147 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 42
 • index starnutia: 1.21
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: +0.03% (32)
 • za 5 rokov: +0.4% (403)
 • za 10 rokov: -2.4% (-2 273)
 • za 23 rokov: +0.2% (170)
1996200220082014202093623943739512396452
Rozdelenie podľa veku
 • 14% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 68% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 17% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 61%
 • Maďarská: 34%
 • Neuvedená: 3%
SlovenskáMaďarskáNeuvedená
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 38% a na vidieku 62% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 381 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 107 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 892 osôb
 • Zomretí 1 083 osôb
 • Prirodzený prírastok: -191 osôb
199620022008201420207498399291091
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 1 819 osôb
 • Odsťahovalo sa 1 596 osôb
 • Migračné saldo: +223 osôb
199620022008201420201269156918692407
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 2 711 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 2 679 osôb
 • Celkový prírastok: +32 osôb
199620022008201420202286258628863327
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 416
 • Počet rozvodov: 168
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 2.48
19962002200820142020135225315491
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 641.712 Km2 (64 171.2 Ha). Mestá zaberajú 15% a vidiek 85% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 15% a vidiek 85% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 80%
 • nepoľnohospodárska pôda 20%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 75%
 • vinice 2%
 • záhrady 2%
 • ovocné sady 0.6%
 • trávnaté plochy 1%
 • lesy 4%
 • vodné plochy 4%
 • zastavané plochy a nádvoria 39%
 • iná plocha 4%

Turizmus - Okres Galanta

Návštevnosť

evidovaných 9 110 turistov

 • medziročna zmena: -51.8%
 • zmena za 5 rokov: -41.3%
 • zmena za 10 rokov: -10.5%
 • zmena za 23 rokov: -2.7%
20012006201120209110121101511019526
Prenocovania

uskutočnili 25 629 prenocovaní

 • medziročna zmena: -48.2%
 • zmena za 5 rokov: -34.6%
 • zmena za 10 rokov: -20.3%
 • zmena za 23 rokov: -25.3%
200120062011202025629336294162956290
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 29 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: -3.3%
 • zmena za 5 rokov: -14.7%
 • zmena za 10 rokov: +93.3%
 • zmena za 23 rokov: +262.5%
20012006201120208152234
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 1 260 lôžok

 • medziročna zmena: +8.2%
 • zmena za 5 rokov: -18.3%
 • zmena za 10 rokov: +28.3%
 • zmena za 23 rokov: +63.8%

200120062011202076996911691543

Viac informácií

  Okres Galanta obsahuje:

  Administratívne spadá pod

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Erb obce Okres Galanta
  Susedné okresy (7)

  Môžu ťa zaujímať