Okres Dunajská Streda

okres

 • 123 355 obyvateľov
 • 1 074.6 Km2

Obyvateľstvo

 • Okres Dunajská Streda123 355 obyvateľov.
 • 51% žien a 49% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 115 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 42
 • index starnutia: 1.14
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: +0.43% (530)
 • za 5 rokov: +3.4% (4 049)
 • za 10 rokov: +4% (4 748)
 • za 23 rokov: +10.8% (12 045)
19962002200820142020111310114810118310123355
Rozdelenie podľa veku
 • 15% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 69% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 17% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Maďarská: 70%
 • Slovenská: 24%
 • Neuvedená: 3%
MaďarskáSlovenskáNeuvedená
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 41% a na vidieku 59% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 272 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 82 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 1 145 osôb
 • Zomretí 1 391 osôb
 • Prirodzený prírastok: -246 osôb
19962002200820142020942109212421391
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 3 132 osôb
 • Odsťahovalo sa 2 356 osôb
 • Migračné saldo: +776 osôb
199620022008201420201504205426043620
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 4 277 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 3 747 osôb
 • Celkový prírastok: +530 osôb
199620022008201420202524312437244792
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 493
 • Počet rozvodov: 223
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 2.21
19962002200820142020171321471664
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 1 074.59 Km2 (107 459 Ha). Mestá zaberajú 17% a vidiek 83% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 17% a vidiek 83% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 74%
 • nepoľnohospodárska pôda 26%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 68%
 • chmelnica 0%
 • vinice 1%
 • záhrady 2%
 • ovocné sady 1.2%
 • trávnaté plochy 2%
 • lesy 7%
 • vodné plochy 8%
 • zastavané plochy a nádvoria 29%
 • iná plocha 4%

Turizmus - Okres Dunajská Streda

Návštevnosť

evidovaných 70 343 turistov

 • medziročna zmena: -48.9%
 • zmena za 5 rokov: +9.2%
 • zmena za 10 rokov: +71.8%
 • zmena za 23 rokov: +152.5%
2001200620112020234645346483464137545
Prenocovania

uskutočnili 178 785 prenocovaní

 • medziročna zmena: -48.4%
 • zmena za 5 rokov: +13.6%
 • zmena za 10 rokov: +69.1%
 • zmena za 23 rokov: +135.1%
200120062011202071026141026211026346567
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 108 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: -3.6%
 • zmena za 5 rokov: +10.2%
 • zmena za 10 rokov: +74.2%
 • zmena za 23 rokov: +191.9%
2001200620112020375777112
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 5 640 lôžok

 • medziročna zmena: -11.7%
 • zmena za 5 rokov: +31.5%
 • zmena za 10 rokov: +75.3%
 • zmena za 23 rokov: +242.4%

20012006201120201647314746476386

Viac informácií

  Okres Dunajská Streda obsahuje:

  Administratívne spadá pod

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Erb obce Okres Dunajská Streda
  Susedné okresy (3)

  Môžu ťa zaujímať