Okres Detva

okres

 • 31 771 obyvateľov
 • 449.2 Km2

Obyvateľstvo

 • Okres Detva31 771 obyvateľov.
 • 51% žien a 49% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 71 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 43
 • index starnutia: 1.42
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: -0.61% (-196)
 • za 5 rokov: -2.3% (-734)
 • za 10 rokov: -2.3% (-743)
 • za 23 rokov: -6.6% (-2 243)
1996200220082014202031771323713297134014
Rozdelenie podľa veku
 • 13% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 68% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 19% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 91%
 • Neuvedená: 7%
 • Rómska: 1%
SlovenskáNeuvedenáRómska
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 69% a na vidieku 31% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 112 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 39 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 265 osôb
 • Zomretí 417 osôb
 • Prirodzený prírastok: -152 osôb
19962002200820142020240295350454
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 388 osôb
 • Odsťahovalo sa 432 osôb
 • Migračné saldo: -44 osôb
19962002200820142020338398458574
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 653 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 849 osôb
 • Celkový prírastok: -196 osôb
19962002200820142020626706786941
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 122
 • Počet rozvodov: 53
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 2.30
199620022008201420203979119184
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 449.165 Km2 (44 916.5 Ha). Mestá zaberajú 43% a vidiek 57% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 43% a vidiek 57% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 48%
 • nepoľnohospodárska pôda 52%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 14%
 • záhrady 1%
 • ovocné sady 0%
 • trávnaté plochy 34%
 • lesy 45%
 • vodné plochy 1%
 • zastavané plochy a nádvoria 7%
 • iná plocha 2%

Turizmus - Okres Detva

Návštevnosť

evidovaných 18 425 turistov

 • medziročna zmena: -43.8%
 • zmena za 5 rokov: +4.3%
 • zmena za 10 rokov: +65.7%
 • zmena za 23 rokov: -12.5%
20012006201120206717137172071732757
Prenocovania

uskutočnili 42 373 prenocovaní

 • medziročna zmena: -38.6%
 • zmena za 5 rokov: +4.3%
 • zmena za 10 rokov: +85.3%
 • zmena za 23 rokov: -30%
200120062011202017399323994739969034
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 29 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: 0%
 • zmena za 5 rokov: +20.8%
 • zmena za 10 rokov: +141.7%
 • zmena za 23 rokov: +123.1%
200120062011202011162129
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 954 lôžok

 • medziročna zmena: -10.7%
 • zmena za 5 rokov: -4.1%
 • zmena za 10 rokov: +17.6%
 • zmena za 23 rokov: +17.3%

20012006201120206257759251075

Viac informácií

  Okres Detva obsahuje:

  Administratívne spadá pod

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Erb obce Okres Detva
  Susedné okresy (5)

  Môžu ťa zaujímať