Okres Čadca

okres

 • 89 494 obyvateľov
 • 760.6 Km2

Obyvateľstvo

 • Okres Čadca89 494 obyvateľov.
 • 50% žien a 50% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 118 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 40
 • index starnutia: 0.98
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: -0.51% (-458)
 • za 5 rokov: -1.6% (-1 466)
 • za 10 rokov: -3% (-2 765)
 • za 23 rokov: -3% (-2 806)
1996200220082014202089494903949129493024
Rozdelenie podľa veku
 • 15% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 71% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 15% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 95%
 • Neuvedená: 4%
 • Česká: 1%
SlovenskáNeuvedenáČeská
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 42% a na vidieku 58% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 317 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 80 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 851 osôb
 • Zomretí 1 091 osôb
 • Prirodzený prírastok: -240 osôb
199620022008201420208269761239
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 943 osôb
 • Odsťahovalo sa 1 161 osôb
 • Migračné saldo: -218 osôb
19962002200820142020854105412541496
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 1 794 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 2 252 osôb
 • Celkový prírastok: -458 osôb
199620022008201420201699199922992735
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 365
 • Počet rozvodov: 135
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 2.70
1996200220082014202078228378576
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 760.617 Km2 (76 061.7 Ha). Mestá zaberajú 16% a vidiek 84% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 16% a vidiek 84% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 33%
 • nepoľnohospodárska pôda 67%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 4%
 • záhrady 1%
 • ovocné sady 0%
 • trávnaté plochy 27%
 • lesy 59%
 • vodné plochy 1%
 • zastavané plochy a nádvoria 6%
 • iná plocha 2%

Turizmus - Okres Čadca

Návštevnosť

evidovaných 26 812 turistov

 • medziročna zmena: -38.1%
 • zmena za 5 rokov: -5.1%
 • zmena za 10 rokov: +15.5%
 • zmena za 23 rokov: +75.1%
20012006201120201334420844283443584443309
Prenocovania

uskutočnili 70 938 prenocovaní

 • medziročna zmena: -33%
 • zmena za 5 rokov: +14.9%
 • zmena za 10 rokov: +19.3%
 • zmena za 23 rokov: +46.9%
2001200620112020411656116581165105876
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 82 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: -3.5%
 • zmena za 5 rokov: +5.1%
 • zmena za 10 rokov: +7.9%
 • zmena za 23 rokov: +156.3%
20012006201120203045607590
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 2 429 lôžok

 • medziročna zmena: -2.4%
 • zmena za 5 rokov: +3.1%
 • zmena za 10 rokov: +5.1%
 • zmena za 23 rokov: +130.2%

2001200620112020993144318932597

Viac informácií

  Okres Čadca obsahuje:

  Administratívne spadá pod

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Erb obce Okres Čadca
  Susedné okresy (6)

  Môžu ťa zaujímať