Okres Brezno

okres

 • 60 905 obyvateľov
 • 1 265.2 Km2

Obyvateľstvo

 • Okres Brezno60 905 obyvateľov.
 • 51% žien a 49% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 48 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 43
 • index starnutia: 1.31
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: -0.59% (-364)
 • za 5 rokov: -2.7% (-1 711)
 • za 10 rokov: -4.4% (-2 797)
 • za 23 rokov: -7.8% (-5 173)
1996200220082014202060905624056390566078
Rozdelenie podľa veku
 • 14% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 67% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 19% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 88%
 • Neuvedená: 7%
 • Rómska: 3%
SlovenskáNeuvedenáRómska
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 34% a na vidieku 66% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 170 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 35 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 571 osôb
 • Zomretí 814 osôb
 • Prirodzený prírastok: -243 osôb
19962002200820142020535605675814
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 754 osôb
 • Odsťahovalo sa 875 osôb
 • Migračné saldo: -121 osôb
199620022008201420206538039531110
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 1 325 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 1 689 osôb
 • Celkový prírastok: -364 osôb
199620022008201420201258140815581856
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 226
 • Počet rozvodov: 71
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 3.18
1996200220082014202071136201322
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 1 265.21 Km2 (126 521 Ha). Mestá zaberajú 10% a vidiek 90% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 10% a vidiek 90% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 26%
 • nepoľnohospodárska pôda 74%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 3%
 • záhrady 1%
 • ovocné sady 0%
 • trávnaté plochy 22%
 • lesy 70%
 • vodné plochy 0%
 • zastavané plochy a nádvoria 3%
 • iná plocha 2%

Turizmus - Okres Brezno

Návštevnosť

evidovaných 75 129 turistov

 • medziročna zmena: -37.2%
 • zmena za 5 rokov: +13.9%
 • zmena za 10 rokov: +51%
 • zmena za 23 rokov: -1.9%
2001200620112020439916399183991119538
Prenocovania

uskutočnili 216 853 prenocovaní

 • medziročna zmena: -29.1%
 • zmena za 5 rokov: +42.6%
 • zmena za 10 rokov: +55%
 • zmena za 23 rokov: -12.8%
2001200620112020116522166522216522305711
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 106 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: -0.9%
 • zmena za 5 rokov: +10.4%
 • zmena za 10 rokov: +15.2%
 • zmena za 23 rokov: +53.6%
20012006201120206984110
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 4 223 lôžok

 • medziročna zmena: -2%
 • zmena za 5 rokov: +16.7%
 • zmena za 10 rokov: +34.9%
 • zmena za 23 rokov: +36.9%

20012006201120202989333936894307

Viac informácií

  Okres Brezno obsahuje:

  Administratívne spadá pod

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Erb obce Okres Brezno
  Susedné okresy (10)

  Môžu ťa zaujímať