Okres Bratislava V

okres

 • 112 688 obyvateľov
 • 94.2 Km2

Obyvateľstvo

 • Okres Bratislava V112 688 obyvateľov.
 • 52% žien a 48% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 1196 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 39
 • index starnutia: 1.14
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: +0.31% (349)
 • za 5 rokov: +1.6% (1 800)
 • za 10 rokov: -3.7% (-4 305)
 • za 23 rokov: -13.2% (-17 135)
19962002200820142020110753115753120753129823
Rozdelenie podľa veku
 • 16% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 65% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 19% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 91%
 • Maďarská: 4%
 • Neuvedená: 3%
SlovenskáMaďarskáNeuvedená
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 100% a na vidieku 0% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 1196 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 0 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 1 342 osôb
 • Zomretí 980 osôb
 • Prirodzený prírastok: +362 osôb
1996200220082014202057482410741539
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 2 645 osôb
 • Odsťahovalo sa 2 658 osôb
 • Migračné saldo: -13 osôb
199620022008201420201748239830484211
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 3 987 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 3 638 osôb
 • Celkový prírastok: +349 osôb
199620022008201420202665341541655575
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 671
 • Počet rozvodov: 171
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 3.92
19962002200820142020171371571869
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 94.2071 Km2 (9 420.71 Ha).

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 49%
 • nepoľnohospodárska pôda 51%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 45%
 • vinice 0%
 • záhrady 1%
 • ovocné sady 1%
 • trávnaté plochy 1%
 • lesy 7%
 • vodné plochy 9%
 • zastavané plochy a nádvoria 27%
 • iná plocha 21%

Turizmus - Okres Bratislava V

Návštevnosť

evidovaných 15 801 turistov

 • medziročna zmena: -66.5%
 • zmena za 5 rokov: -43.9%
 • zmena za 10 rokov: -38.8%
 • zmena za 23 rokov: +51.3%
20012006201120209956194562895647118
Prenocovania

uskutočnili 29 286 prenocovaní

 • medziročna zmena: -67.3%
 • zmena za 5 rokov: -41.9%
 • zmena za 10 rokov: -34.7%
 • zmena za 23 rokov: +83.7%
200120062011202015697356975569789588
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 18 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: -5.3%
 • zmena za 5 rokov: +50%
 • zmena za 10 rokov: +100%
 • zmena za 23 rokov: +260%
2001200620112020481219
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 837 lôžok

 • medziročna zmena: -2.9%
 • zmena za 5 rokov: -3.6%
 • zmena za 10 rokov: +15.1%
 • zmena za 23 rokov: +257.7%

20012006201120201794296791008

Viac informácií

   Okres Bratislava V obsahuje:

   Administratívne spadá pod

   Ďalšie údaje

   Užitočné zdroje

   Erb obce Okres Bratislava V
   Susedné okresy (4)

   Môžu ťa zaujímať