Okres Bratislava IV

okres

 • 98 404 obyvateľov
 • 96.7 Km2

Obyvateľstvo

 • Okres Bratislava IV98 404 obyvateľov.
 • 53% žien a 47% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 1018 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 41
 • index starnutia: 1.11
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: +0.63% (612)
 • za 5 rokov: +3.2% (3 028)
 • za 10 rokov: +1.4% (1 312)
 • za 23 rokov: +1% (950)
1996200220082014202092651941519565198404
Rozdelenie podľa veku
 • 17% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 65% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 18% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 91%
 • Neuvedená: 3%
 • Maďarská: 2%
SlovenskáNeuvedenáMaďarská
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 100% a na vidieku 0% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 1018 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 0 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 1 222 osôb
 • Zomretí 936 osôb
 • Prirodzený prírastok: +286 osôb
199620022008201420206748249741222
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 2 951 osôb
 • Odsťahovalo sa 2 625 osôb
 • Migračné saldo: +326 osôb
199620022008201420202126242627263302
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 4 173 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 3 561 osôb
 • Celkový prírastok: +612 osôb
199620022008201420202815321536154391
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 494
 • Počet rozvodov: 146
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 3.38
19962002200820142020146346546813
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 96.665 Km2 (9 666.5 Ha).

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 34%
 • nepoľnohospodárska pôda 66%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 21%
 • vinice 1%
 • záhrady 6%
 • ovocné sady 0.8%
 • trávnaté plochy 6%
 • lesy 33%
 • vodné plochy 3%
 • zastavané plochy a nádvoria 25%
 • iná plocha 13%

Turizmus - Okres Bratislava IV

Návštevnosť

evidovaných 18 173 turistov

 • medziročna zmena: -55.3%
 • zmena za 5 rokov: -49%
 • zmena za 10 rokov: -37.4%
 • zmena za 23 rokov: -13.1%
200120062011202018173241733017340620
Prenocovania

uskutočnili 101 173 prenocovaní

 • medziročna zmena: -59.4%
 • zmena za 5 rokov: -48.3%
 • zmena za 10 rokov: -54.6%
 • zmena za 23 rokov: +59%
200120062011202044060109060174060296551
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 20 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: +5.3%
 • zmena za 5 rokov: +100%
 • zmena za 10 rokov: +122.2%
 • zmena za 23 rokov: +150%
20012006201120207111520
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 1 624 lôžok

 • medziročna zmena: +40.7%
 • zmena za 5 rokov: +9.3%
 • zmena za 10 rokov: +3.4%
 • zmena za 23 rokov: +358.8%

200120062011202032672611261848

Viac informácií

   Okres Bratislava IV obsahuje:

   Administratívne spadá pod

   Ďalšie údaje

   Užitočné zdroje

   Erb obce Okres Bratislava IV
   Susedné okresy (5)

   Môžu ťa zaujímať