Okres Bratislava III

okres

 • 70 641 obyvateľov
 • 74.7 Km2

Obyvateľstvo

 • Okres Bratislava III70 641 obyvateľov.
 • 52% žien a 48% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 946 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 42
 • index starnutia: 1.03
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: +1.67% (1 162)
 • za 5 rokov: +10.4% (6 644)
 • za 10 rokov: +10.6% (6 775)
 • za 23 rokov: +9.8% (6 278)
1996200220082014202061467639676646770641
Rozdelenie podľa veku
 • 18% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 64% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 18% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 90%
 • Neuvedená: 3%
 • Maďarská: 3%
SlovenskáNeuvedenáMaďarská
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 100% a na vidieku 0% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 946 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 0 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 939 osôb
 • Zomretí 763 osôb
 • Prirodzený prírastok: +176 osôb
19962002200820142020419569719965
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 2 878 osôb
 • Odsťahovalo sa 1 892 osôb
 • Migračné saldo: +986 osôb
199620022008201420201346194625463597
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 3 817 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 2 655 osôb
 • Celkový prírastok: +1 162 osôb
199620022008201420201934263433344562
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 396
 • Počet rozvodov: 156
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 2.54
19962002200820142020118213308488
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 74.6749 Km2 (7 467.49 Ha).

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 23%
 • nepoľnohospodárska pôda 77%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 8%
 • vinice 6%
 • záhrady 6%
 • ovocné sady 0.4%
 • trávnaté plochy 2%
 • lesy 42%
 • vodné plochy 1%
 • zastavané plochy a nádvoria 30%
 • iná plocha 11%

Turizmus - Okres Bratislava III

Návštevnosť

evidovaných 50 889 turistov

 • medziročna zmena: -62.8%
 • zmena za 5 rokov: -53.8%
 • zmena za 10 rokov: -48.2%
 • zmena za 23 rokov: -25.9%
20012006201120205088980889110889154440
Prenocovania

uskutočnili 175 403 prenocovaní

 • medziročna zmena: -51.8%
 • zmena za 5 rokov: -43.8%
 • zmena za 10 rokov: -22.7%
 • zmena za 23 rokov: +8.4%
2001200620112020161794226794291794409856
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 37 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: -11.9%
 • zmena za 5 rokov: +32.1%
 • zmena za 10 rokov: +76.2%
 • zmena za 23 rokov: +164.3%
200120062011202012202842
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 2 790 lôžok

 • medziročna zmena: -0.4%
 • zmena za 5 rokov: +3.5%
 • zmena za 10 rokov: +13.6%
 • zmena za 23 rokov: +110.4%

20012006201120201321192125213621

Viac informácií

   Okres Bratislava III obsahuje:

   Administratívne spadá pod

   Ďalšie údaje

   Užitočné zdroje

   Erb obce Okres Bratislava III
   Susedné okresy (5)

   Môžu ťa zaujímať