Okres Bratislava II

okres

 • 116 669 obyvateľov
 • 92.5 Km2

Obyvateľstvo

 • Okres Bratislava II116 669 obyvateľov.
 • 54% žien a 46% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 1261 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 42
 • index starnutia: 1.16
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: +0.38% (446)
 • za 5 rokov: +3.1% (3 468)
 • za 10 rokov: +2.6% (2 905)
 • za 23 rokov: +3.3% (3 682)
19962002200820142020107991110491112991116669
Rozdelenie podľa veku
 • 17% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 64% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 19% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 88%
 • Maďarská: 5%
 • Neuvedená: 3%
SlovenskáMaďarskáNeuvedená
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 100% a na vidieku 0% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 1261 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 0 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 1 476 osôb
 • Zomretí 1 336 osôb
 • Prirodzený prírastok: +140 osôb
19962002200820142020839103912391586
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 3 460 osôb
 • Odsťahovalo sa 3 154 osôb
 • Migračné saldo: +306 osôb
199620022008201420201985263532854389
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 4 936 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 4 490 osôb
 • Celkový prírastok: +446 osôb
199620022008201420202852360243525804
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 595
 • Počet rozvodov: 184
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 3.23
19962002200820142020184384584803
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 92.4901 Km2 (9 249.01 Ha).

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 38%
 • nepoľnohospodárska pôda 62%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 32%
 • vinice 0%
 • záhrady 5%
 • ovocné sady 0.7%
 • trávnaté plochy 0%
 • lesy 11%
 • vodné plochy 5%
 • zastavané plochy a nádvoria 48%
 • iná plocha 15%

Turizmus - Okres Bratislava II

Návštevnosť

evidovaných 112 074 turistov

 • medziročna zmena: -72.7%
 • zmena za 5 rokov: -63.8%
 • zmena za 10 rokov: -49.1%
 • zmena za 23 rokov: -52%
2001200620112020112074192074272074418924
Prenocovania

uskutočnili 237 586 prenocovaní

 • medziročna zmena: -70.2%
 • zmena za 5 rokov: -68.2%
 • zmena za 10 rokov: -35.8%
 • zmena za 23 rokov: -42.6%
2001200620112020237586437586637586895637
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 54 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: 0%
 • zmena za 5 rokov: +25.6%
 • zmena za 10 rokov: +68.8%
 • zmena za 23 rokov: +157.1%
200120062011202020293854
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 6 693 lôžok

 • medziročna zmena: -1.6%
 • zmena za 5 rokov: -10.1%
 • zmena za 10 rokov: +20.8%
 • zmena za 23 rokov: +43.7%

20012006201120204270507058707449

Viac informácií

   Okres Bratislava II obsahuje:

   Administratívne spadá pod

   Ďalšie údaje

   Užitočné zdroje

   Erb obce Okres Bratislava II
   Susedné okresy (4)

   Môžu ťa zaujímať