Okres Bratislava I

okres

 • 42 546 obyvateľov
 • 9.6 Km2

Obyvateľstvo

 • Okres Bratislava I42 546 obyvateľov.
 • 52% žien a 48% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 4436 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 43
 • index starnutia: 1.27
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: +1.56% (653)
 • za 5 rokov: +7.8% (3 076)
 • za 10 rokov: +3.6% (1 460)
 • za 23 rokov: -10.7% (-5 115)
1996200220082014202038788412884378847661
Rozdelenie podľa veku
 • 17% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 62% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 21% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 86%
 • Neuvedená: 5%
 • Maďarská: 3%
SlovenskáNeuvedenáMaďarská
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 100% a na vidieku 0% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 4436 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 0 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 432 osôb
 • Zomretí 450 osôb
 • Prirodzený prírastok: -18 osôb
19962002200820142020295445712
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 1 538 osôb
 • Odsťahovalo sa 867 osôb
 • Migračné saldo: +671 osôb
19962002200820142020867116714671874
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 1 970 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 1 317 osôb
 • Celkový prírastok: +653 osôb
199620022008201420201317161719172353
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 221
 • Počet rozvodov: 44
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 5.02
1996200220082014202044114184315
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 9.59012 Km2 (959.012 Ha).

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 17%
 • nepoľnohospodárska pôda 83%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 0%
 • vinice 0%
 • záhrady 16%
 • trávnaté plochy 1%
 • lesy 0%
 • vodné plochy 5%
 • zastavané plochy a nádvoria 71%
 • iná plocha 19%

Turizmus - Okres Bratislava I

Návštevnosť

evidovaných 208 238 turistov

 • medziročna zmena: -72.6%
 • zmena za 5 rokov: -64.1%
 • zmena za 10 rokov: -30.9%
 • zmena za 23 rokov: +42.5%
2001200620112020146154346154546154760091
Prenocovania

uskutočnili 372 700 prenocovaní

 • medziročna zmena: -72.4%
 • zmena za 5 rokov: -60.8%
 • zmena za 10 rokov: -27.8%
 • zmena za 23 rokov: +25.7%
20012006201120202965925965928965921350658
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 119 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: -17.9%
 • zmena za 5 rokov: +112.5%
 • zmena za 10 rokov: +183.3%
 • zmena za 23 rokov: +466.7%
2001200620112020205590145
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 7 973 lôžok

 • medziročna zmena: -6.1%
 • zmena za 5 rokov: +18%
 • zmena za 10 rokov: +65.3%
 • zmena za 23 rokov: +205.7%

20012006201120202589408955898495

Viac informácií

   Okres Bratislava I obsahuje:

   Administratívne spadá pod

   Ďalšie údaje

   Užitočné zdroje

   Erb obce Okres Bratislava I
   Susedné okresy (4)

   Môžu ťa zaujímať