Okres Bardejov

okres

 • 77 666 obyvateľov
 • 935.9 Km2

Obyvateľstvo

 • Okres Bardejov77 666 obyvateľov.
 • 50% žien a 50% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 83 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 40
 • index starnutia: 0.9
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: -0.13% (-99)
 • za 5 rokov: -0.2% (-140)
 • za 10 rokov: +0.5% (379)
 • za 23 rokov: +4.2% (3 142)
1996200220082014202074524753747622477907
Rozdelenie podľa veku
 • 17% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 68% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 15% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 86%
 • Neuvedená: 5%
 • Rómska: 5%
SlovenskáNeuvedenáRómska
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 41% a na vidieku 59% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 444 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 53 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 871 osôb
 • Zomretí 793 osôb
 • Prirodzený prírastok: +78 osôb
199620022008201420205837338831093
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 747 osôb
 • Odsťahovalo sa 924 osôb
 • Migračné saldo: -177 osôb
199620022008201420206297799291122
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 1 618 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 1 717 osôb
 • Celkový prírastok: -99 osôb
199620022008201420201374152416741847
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 386
 • Počet rozvodov: 70
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 5.51
1996200220082014202042192342527
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 935.949 Km2 (93 594.9 Ha). Mestá zaberajú 8% a vidiek 92% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 8% a vidiek 92% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 48%
 • nepoľnohospodárska pôda 52%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 16%
 • záhrady 1%
 • ovocné sady 0.1%
 • trávnaté plochy 30%
 • lesy 42%
 • vodné plochy 2%
 • zastavané plochy a nádvoria 7%
 • iná plocha 4%

Turizmus - Okres Bardejov

Návštevnosť

evidovaných 33 000 turistov

 • medziročna zmena: -43.2%
 • zmena za 5 rokov: -16.7%
 • zmena za 10 rokov: -3%
 • zmena za 23 rokov: -19.7%
200120062011202032315388154531558087
Prenocovania

uskutočnili 234 229 prenocovaní

 • medziročna zmena: -37.1%
 • zmena za 5 rokov: -19.6%
 • zmena za 10 rokov: -1.1%
 • zmena za 23 rokov: -39.3%
2001200620112020227145267145307145385824
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 46 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: 0%
 • zmena za 5 rokov: +9.5%
 • zmena za 10 rokov: +27.8%
 • zmena za 23 rokov: +91.7%
200120062011202024303646
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 2 324 lôžok

 • medziročna zmena: +0.6%
 • zmena za 5 rokov: -0.1%
 • zmena za 10 rokov: +15.1%
 • zmena za 23 rokov: -2.8%

20012006201120202018216823182472

Viac informácií

  Okres Bardejov obsahuje:

  Administratívne spadá pod

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Erb obce Okres Bardejov
  Susedné okresy (4)

  Môžu ťa zaujímať