Okres Banská Štiavnica

okres

 • 16 003 obyvateľov
 • 292.3 Km2

Obyvateľstvo

 • Okres Banská Štiavnica16 003 obyvateľov.
 • 51% žien a 49% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 55 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 42
 • index starnutia: 1.26
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: -0.41% (-66)
 • za 5 rokov: -1.9% (-311)
 • za 10 rokov: -3.8% (-635)
 • za 23 rokov: -5.5% (-931)
1996200220082014202016003163031660317092
Rozdelenie podľa veku
 • 14% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 67% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 18% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 90%
 • Neuvedená: 8%
 • Rómska: 1%
SlovenskáNeuvedenáRómska
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 62% a na vidieku 38% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 212 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 25 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 165 osôb
 • Zomretí 201 osôb
 • Prirodzený prírastok: -36 osôb
19962002200820142020119149179224
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 256 osôb
 • Odsťahovalo sa 286 osôb
 • Migračné saldo: -30 osôb
19962002200820142020209264319417
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 421 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 487 osôb
 • Celkový prírastok: -66 osôb
19962002200820142020362417472580
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 67
 • Počet rozvodov: 24
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 2.79
1996200220082014202024446492
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 292.297 Km2 (29 229.7 Ha). Mestá zaberajú 16% a vidiek 84% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 16% a vidiek 84% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 36%
 • nepoľnohospodárska pôda 64%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 7%
 • vinice 0%
 • záhrady 2%
 • ovocné sady 0.4%
 • trávnaté plochy 27%
 • lesy 59%
 • vodné plochy 1%
 • zastavané plochy a nádvoria 5%
 • iná plocha 1%

Turizmus - Okres Banská Štiavnica

Návštevnosť

evidovaných 29 957 turistov

 • medziročna zmena: -33.4%
 • zmena za 5 rokov: +25%
 • zmena za 10 rokov: +73.1%
 • zmena za 23 rokov: +56.9%
200120062011202014653226533065344974
Prenocovania

uskutočnili 57 862 prenocovaní

 • medziročna zmena: -32.4%
 • zmena za 5 rokov: +18.5%
 • zmena za 10 rokov: +37.9%
 • zmena za 23 rokov: +2.3%
200120062011202037691526916769185638
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 67 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: -1.5%
 • zmena za 5 rokov: +42.6%
 • zmena za 10 rokov: +97.1%
 • zmena za 23 rokov: +204.5%
200120062011202022375268
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 1 502 lôžok

 • medziročna zmena: -4.5%
 • zmena za 5 rokov: +7%
 • zmena za 10 rokov: +49.3%
 • zmena za 23 rokov: +125.9%

200120062011202066591511651573

Viac informácií

  Okres Banská Štiavnica obsahuje:

  Administratívne spadá pod

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Erb obce Okres Banská Štiavnica
  Susedné okresy (5)

  Môžu ťa zaujímať