Okres Banská Bystrica

okres

 • 110 631 obyvateľov
 • 809.4 Km2

Obyvateľstvo

 • Okres Banská Bystrica110 631 obyvateľov.
 • 52% žien a 48% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 137 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 43
 • index starnutia: 1.39
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: -0.08% (-85)
 • za 5 rokov: -0.3% (-289)
 • za 10 rokov: -0.4% (-398)
 • za 23 rokov: -2.1% (-2 364)
19962002200820142020110631111231111831112995
Rozdelenie podľa veku
 • 14% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 67% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 19% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 87%
 • Neuvedená: 10%
 • Česká: 1%
SlovenskáNeuvedenáČeská
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 70% a na vidieku 30% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 752 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 47 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 1 025 osôb
 • Zomretí 1 093 osôb
 • Prirodzený prírastok: -68 osôb
199620022008201420208298999691106
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 1 600 osôb
 • Odsťahovalo sa 1 617 osôb
 • Migračné saldo: -17 osôb
199620022008201420201363151316631932
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 2 625 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 2 710 osôb
 • Celkový prírastok: -85 osôb
199620022008201420202267246726672962
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 455
 • Počet rozvodov: 183
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 2.49
19962002200820142020183333483634
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 809.438 Km2 (80 943.8 Ha). Mestá zaberajú 13% a vidiek 87% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 13% a vidiek 87% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 34%
 • nepoľnohospodárska pôda 66%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 6%
 • záhrady 1%
 • ovocné sady 0%
 • trávnaté plochy 27%
 • lesy 59%
 • vodné plochy 1%
 • zastavané plochy a nádvoria 6%
 • iná plocha 2%

Turizmus - Okres Banská Bystrica

Návštevnosť

evidovaných 77 888 turistov

 • medziročna zmena: -50.3%
 • zmena za 5 rokov: -13.5%
 • zmena za 10 rokov: -4%
 • zmena za 23 rokov: -8.1%
200120062011202076043101043126043156725
Prenocovania

uskutočnili 200 639 prenocovaní

 • medziročna zmena: -45.9%
 • zmena za 5 rokov: -6.3%
 • zmena za 10 rokov: -13.4%
 • zmena za 23 rokov: -29.4%
2001200620112020199611244611289611371124
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 145 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: -5.2%
 • zmena za 5 rokov: +10.7%
 • zmena za 10 rokov: +48%
 • zmena za 23 rokov: +74.7%
200120062011202081101121153
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 5 264 lôžok

 • medziročna zmena: -2%
 • zmena za 5 rokov: +7%
 • zmena za 10 rokov: +34.6%
 • zmena za 23 rokov: +26.1%

20012006201120203371392144715374

Viac informácií

  Okres Banská Bystrica obsahuje:

  Administratívne spadá pod

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Erb obce Okres Banská Bystrica
  Susedné okresy (6)

  Môžu ťa zaujímať