Okres Bánovce nad Bebravou

okres

 • 35 972 obyvateľov
 • 461.9 Km2

Obyvateľstvo

 • Okres Bánovce nad Bebravou35 972 obyvateľov.
 • 51% žien a 49% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 78 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 43
 • index starnutia: 1.29
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: -0.59% (-212)
 • za 5 rokov: -2.1% (-770)
 • za 10 rokov: -4.9% (-1 864)
 • za 23 rokov: -6.9% (-2 685)
1996200220082014202035972366723737238666
Rozdelenie podľa veku
 • 14% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 67% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 18% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 94%
 • Neuvedená: 5%
 • Česká: 1%
SlovenskáNeuvedenáČeská
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 48% a na vidieku 52% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 656 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 43 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 289 osôb
 • Zomretí 374 osôb
 • Prirodzený prírastok: -85 osôb
19962002200820142020289324359414
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 586 osôb
 • Odsťahovalo sa 713 osôb
 • Migračné saldo: -127 osôb
19962002200820142020525600675823
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 875 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 1 087 osôb
 • Celkový prírastok: -212 osôb
1996200220082014202087595510351180
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 145
 • Počet rozvodov: 58
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 2.5
199620022008201420204585125165205
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 461.939 Km2 (46 193.9 Ha). Mestá zaberajú 6% a vidiek 94% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 6% a vidiek 94% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 41%
 • nepoľnohospodárska pôda 59%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 30%
 • vinice 0%
 • záhrady 2%
 • ovocné sady 0.8%
 • trávnaté plochy 9%
 • lesy 52%
 • vodné plochy 1%
 • zastavané plochy a nádvoria 7%
 • iná plocha 1%

Turizmus - Okres Bánovce nad Bebravou

Návštevnosť

evidovaných 1 897 turistov

 • medziročna zmena: -59.8%
 • zmena za 5 rokov: -37.3%
 • zmena za 10 rokov: -61.5%
 • zmena za 23 rokov: -73%
20012006201120201897339748977861
Prenocovania

uskutočnili 6 236 prenocovaní

 • medziročna zmena: -72.2%
 • zmena za 5 rokov: -15.4%
 • zmena za 10 rokov: -47.5%
 • zmena za 23 rokov: -73.6%
20012006201120205312113121731227632
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 14 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: +7.7%
 • zmena za 5 rokov: +75%
 • zmena za 10 rokov: +40%
 • zmena za 23 rokov: +40%
200120062011202079111315
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 440 lôžok

 • medziročna zmena: +25.4%
 • zmena za 5 rokov: +89.7%
 • zmena za 10 rokov: +81.8%
 • zmena za 23 rokov: -20.9%

2001200620112020166316466618

Viac informácií

  Okres Bánovce nad Bebravou obsahuje:

  Administratívne spadá pod

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Erb obce Okres Bánovce nad Bebravou
  Susedné okresy (5)

  Môžu ťa zaujímať