NUTS - Regionálne štatistické územné jednotky

NUTS - Regionálne štatistické územné jednotky

NUTS - Nomenklatúra územných štatistických jednotiek (Nomenclature of Units for Territorial Statistics) sú územné celky vytvorené pre štatistické účely Eurostatu (štatistický úrad Európskej únie) pre porovnanie a analýzu ekonomických ukazovateľov, štatistické monitorovanie, prípravu, realizáciu a hodnotenie regionálnej politiky členských zemí EU. Klasifikáciu NUTS zaviedol Eurostat v roku 1988.

Vedľa sústavy NUTS od roku 1990 existuje aj sústava LAU – Local Administrative Units („Miestne samosprávne jednotky“) – zahrňujúce obce a okresy. 
V súčasnosti táto sústava nahrádza v minulosti používané stupne NUTS 4 a NUTS 5.

V rámci NUTS sa rozlišujú tri úrovne:

NUTS 1 – veľké socio-ekonomické regióny (ekvivalent na Slovensku: Slovensko-celá krajina, kód SK0)
NUTS 2 – základné regióny na aplikáciu regionálnych politík (ekvivalent na Slovensku: Oblasť, napr. Východné Slovensko, kód SK04)
NUTS 3 – malé regióny na špecifické diagnózy (ekvivalent na Slovensku: Kraj, napr. Košický kraj SK042)

LAU 1 - okres, napr. Okres Košice-okolie, 
LAU 2 - obec, napr. Turňa nad Bodvou


Článok čerpal z Wikipedie, kde môžete nájst viac informácií k územnému členeniu
Wikipedia SK - NUTS - nomenklatúra územných jednotiek
Wikipedia SK - Štatistická územná jednotka