Nitriansky región

región

 • 400 366 obyvateľov
 • 3 480.5 Km2

Obyvateľstvo

 • Nitriansky región400 366 obyvateľov.
 • 51% žien a 49% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 115 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 43
 • index starnutia: 1.31
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: -0.32% (-1 279)
 • za 5 rokov: -1.1% (-4 527)
 • za 10 rokov: -4.2% (-17 378)
 • za 23 rokov: -5.2% (-22 162)
19962002200820142020400366406366412366423611
Rozdelenie podľa veku
 • 14.2% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 67.2% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 18.6% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 81%
 • Maďarská: 12%
 • Neuvedená: 5%
SlovenskáMaďarskáNeuvedená
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 46% a na vidieku 54% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 440 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 70 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 3 670 osôb
 • Zomretí 4 900 osôb
 • Prirodzený prírastok: -1 230 osôb
199620022008201420203435383542354900
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 6 790 osôb
 • Odsťahovalo sa 6 839 osôb
 • Migračné saldo: -49 osôb
199620022008201420205398604866987833
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 10 460 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 11 739 osôb
 • Celkový prírastok: -1 279 osôb
199620022008201420209264100141076412221
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 1651
 • Počet rozvodov: 678
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 2.44
19962002200820142020678107814782225
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 3 480.52 Km2 (348 052 Ha). Mestá zaberajú 12% a vidiek 88% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 12% a vidiek 88% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 73%
 • nepoľnohospodárska pôda 27%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 63%
 • chmelnica 0%
 • vinice 2%
 • záhrady 2%
 • ovocné sady 0.6%
 • trávnaté plochy 5%
 • lesy 17%
 • vodné plochy 2%
 • zastavané plochy a nádvoria 23%
 • iná plocha 3%

Viac informácií

  Nitriansky región obsahuje:

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Susedné regióny (5)

  Môžu ťa zaujímať