Nitriansky kraj

kraj

 • 671 508 obyvateľov
 • 6 343.7 Km2

Obyvateľstvo

 • Nitriansky kraj671 508 obyvateľov.
 • 51% žien a 49% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 106 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 43
 • index starnutia: 1.36
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: -0.41% (-2 798)
 • za 5 rokov: -1.6% (-11 019)
 • za 10 rokov: -4.7% (-33 244)
 • za 23 rokov: -6.4% (-46 077)
19962002200820142020671508686508701508717585
Rozdelenie podľa veku
 • 13.8% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 67.4% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 18.8% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 70%
 • Maďarská: 24%
 • Neuvedená: 5%
SlovenskáMaďarskáNeuvedená
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 45% a na vidieku 55% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 348 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 67 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 5 832 osôb
 • Zomretí 8 379 osôb
 • Prirodzený prírastok: -2 547 osôb
1996200220082014202057806430708077308379
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 10 597 osôb
 • Odsťahovalo sa 10 848 osôb
 • Migračné saldo: -251 osôb
199620022008201420209201102011120113133
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 16 429 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 19 227 osôb
 • Celkový prírastok: -2 798 osôb
19962002200820142020158491734920180
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 2716
 • Počet rozvodov: 1144
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 2.37
199620022008201420201144179424443684
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 6 343.73 Km2 (634 373 Ha). Mestá zaberajú 14% a vidiek 86% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 14% a vidiek 86% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 73%
 • nepoľnohospodárska pôda 27%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 64%
 • chmelnica 0%
 • vinice 2%
 • záhrady 2%
 • ovocné sady 0.8%
 • trávnaté plochy 5%
 • lesy 15%
 • vodné plochy 2%
 • zastavané plochy a nádvoria 23%
 • iná plocha 3%

Turizmus - Nitriansky kraj

Návštevnosť

evidovaných 180 460 turistov

 • medziročna zmena: -51.2%
 • zmena za 5 rokov: -31%
 • zmena za 10 rokov: -23.2%
 • zmena za 23 rokov: -8.3%
2001200620112020177846227846277846369573
Prenocovania

uskutočnili 560 856 prenocovaní

 • medziročna zmena: -48.2%
 • zmena za 5 rokov: -20.8%
 • zmena za 10 rokov: -18.9%
 • zmena za 23 rokov: -2%
20012006201120205440746940748440741081854
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 380 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: -4%
 • zmena za 5 rokov: +21.8%
 • zmena za 10 rokov: +40.7%
 • zmena za 23 rokov: +133.1%
2001200620112020156216276336396
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 18 260 lôžok

 • medziročna zmena: -3.4%
 • zmena za 5 rokov: +8.2%
 • zmena za 10 rokov: +20.6%
 • zmena za 23 rokov: +31.4%

200120062011202013094145941609418902

Kto tu šéfuje

boss

Predseda VÚC (Župan)
Doc. Ing. Milan Belica, PhD.

nestr./SMER-SD, SNS, MOST-HÍD

Kontakt

Krajský úrad Nitra

Rázusova 2A, 94901 Nitra

Viac informácií

  Nitriansky kraj obsahuje:

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Erb obce Nitriansky kraj
  Susedné kraje (3)

  Môžu ťa zaujímať

  Predseda VÚC (župan)
  Jozef Viskupič
  Predseda VÚC (župan)
  Ing. Jaroslav Baška
  Predseda VÚC (župan)
  Ján Lunter