Mestské časti

Na Slovensku evidujeme 39 mestských častí, nachádzajú sa v našich dvoch najväčších mestách.

Zoznam 17 mestských častí v Bratislave 

Zoznam 22 mestských častí v Košiciach