Liptov

región

 • 128 590 obyvateľov
 • 1 987.8 Km2

Obyvateľstvo

 • Liptov128 590 obyvateľov.
 • 51% žien a 49% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 65 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 42
 • index starnutia: 1.29
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: -0.22% (-283)
 • za 5 rokov: -0.8% (-1 006)
 • za 10 rokov: -2.9% (-3 776)
 • za 23 rokov: -4.4% (-5 861)
19962002200820142020128590130090131590134562
Rozdelenie podľa veku
 • 14.5% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 66.8% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 18.7% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 93%
 • Neuvedená: 4%
 • Rómska: 1%
SlovenskáNeuvedenáRómska
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 50% a na vidieku 50% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 300 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 36 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 1 204 osôb
 • Zomretí 1 484 osôb
 • Prirodzený prírastok: -280 osôb
199620022008201420201148123313181484
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 1 884 osôb
 • Odsťahovalo sa 1 887 osôb
 • Migračné saldo: -3 osôb
199620022008201420201573177319732358
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 3 088 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 3 371 osôb
 • Celkový prírastok: -283 osôb
199620022008201420202802305233023658
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 553
 • Počet rozvodov: 200
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 2.77
19962002200820142020196346496740
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 1 987.83 Km2 (198 783 Ha). Mestá zaberajú 11% a vidiek 89% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 11% a vidiek 89% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 31%
 • nepoľnohospodárska pôda 69%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 7%
 • vinice 0%
 • záhrady 1%
 • ovocné sady 0%
 • trávnaté plochy 23%
 • lesy 62%
 • vodné plochy 2%
 • zastavané plochy a nádvoria 4%
 • iná plocha 2%

Viac informácií

  Liptov obsahuje:

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Susedné regióny (4)

  Môžu ťa zaujímať