Kysak

dedina

  • 1 493 obyvateľov
  • 10.9 Km2
  • 256 m. nadm. výška
  • 1330 prvá zmienka

Obyvateľstvo

  • Kysak1 493 obyvateľov.
  • 48% žien a 52% mužov.
  • hustota obyvateľstva je 137 osôb na Km2
  • priemerný vek obyvateľov je 41.38
  • index starnutia: 1.09
Vývoj počtu obyvateľov
  • za 1 rok: +0.61% (9)
  • za 5 rokov: +3% (43)
  • za 10 rokov: +6% (84)
  • za 23 rokov: +10.3% (139)
199620022008201420201338137814181493
Rozdelenie podľa veku
  • 14.9% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
  • 68.9% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
  • 16.3% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
  • Slovenská: 93%
  • Neuvedená: 5%
  • Rómska: 0%
SlovenskáNeuvedenáRómska
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
  • Živonarodení 14 osôb
  • Zomretí 19 osôb
  • Prirodzený prírastok: -5 osôb
19962002200820142020381322
  • živonarodení
  • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
  • Prisťahovalo sa 29 osôb
  • Odsťahovalo sa 15 osôb
  • Migračné saldo: +14 osôb
199620022008201420208172642
  • prihlásení na t. p
  • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

  • Živonarodení a prisťahovaní: 43 osôb
  • Zomretí a odsťahovaní: 34 osôb
  • Celkový prírastok: +9 osôb
199620022008201420201827364554
  • živonarodení + prisťahovaní
  • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
  • Počet sobášov: 8
  • Počet rozvodov: 1
  • Pomer sobášov ku rozvodom: 8
1996200220082014202004815
  • svadby
  • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 10.9246 Km2 (1 092.46 Ha).

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
  • poľnohospodárska pôda 16%
  • nepoľnohospodárska pôda 84%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
  • orná pôda 9%
  • záhrady 2%
  • ovocné sady 0.1%
  • trávnaté plochy 5%
  • lesy 69%
  • vodné plochy 2%
  • zastavané plochy a nádvoria 12%
  • iná plocha 3%

Kto tu šéfuje

boss

Starosta
Ľubomír Krajňák

KDH

Kontakt

Obecný úrad

Obecný úrad Kysak 00324400 146 044 81 Kysak

Viac informácií

  • Maďarsky: Sároskőszeg

    Administratívne spadá pod

    Patrí pod región:

    Ďalšie údaje

    • ID:521639
    • Tel. predvolba: 055
    • Prvá zmienka: 1330
    • Nadmorská výška: 256
    • Susedné obce: 4

    Užitočné zdroje

    Erb obce Kysak
    Susedné obce (4)

    Môžu ťa zaujímať

    starosta
    Mária Baboľová
    Obišovce

    dedina

    starosta
    Štefánia Cibuľáková
    Trebejov

    dedina

    starosta
    Ľuboš Šuca
    Sokoľ

    dedina

    starosta
    Ján Lukáč