Košický región (Abov)

región

 • 369 443 obyvateľov
 • 1 778.3 Km2

Obyvateľstvo

 • Košický región (Abov)369 443 obyvateľov.
 • 51% žien a 49% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 208 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 40
 • index starnutia: 1.01
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: +0.19% (718)
 • za 5 rokov: +1.6% (5 665)
 • za 10 rokov: +5.5% (19 235)
 • za 23 rokov: +7.4% (25 348)
19962002200820142020343433350433357433369443
Rozdelenie podľa veku
 • 16.4% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 67% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 16.6% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 76%
 • Neuvedená: 13%
 • Maďarská: 5%
SlovenskáNeuvedenáMaďarská
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 69% a na vidieku 31% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 860 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 78 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 3 876 osôb
 • Zomretí 3 650 osôb
 • Prirodzený prírastok: +226 osôb
199620022008201420202813326337134475
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 7 244 osôb
 • Odsťahovalo sa 6 752 osôb
 • Migračné saldo: +492 osôb
199620022008201420206602745283029848
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 11 120 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 10 402 osôb
 • Celkový prírastok: +718 osôb
1996200220082014202096651116514074
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 1488
 • Počet rozvodov: 539
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 2.76
1996200220082014202052192113212022
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 1 778.33 Km2 (177 833 Ha). Mestá zaberajú 17% a vidiek 83% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 17% a vidiek 83% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 47%
 • nepoľnohospodárska pôda 53%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 34%
 • vinice 0%
 • záhrady 2%
 • ovocné sady 0.3%
 • trávnaté plochy 11%
 • lesy 41%
 • vodné plochy 2%
 • zastavané plochy a nádvoria 12%
 • iná plocha 4%

Viac informácií

  Košický región (Abov) obsahuje:

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Susedné regióny (5)

  Môžu ťa zaujímať