Košický kraj

kraj

 • 802 092 obyvateľov
 • 6 754.3 Km2

Obyvateľstvo

 • Košický kraj802 092 obyvateľov.
 • 51% žien a 49% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 119 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 40
 • index starnutia: 0.92
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: +0.08% (632)
 • za 5 rokov: +0.7% (5 442)
 • za 10 rokov: +2.8% (22 092)
 • za 23 rokov: +5.7% (43 598)
19962002200820142020758494773494802092
Rozdelenie podľa veku
 • 17.2% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 67.1% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 15.8% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 74%
 • Neuvedená: 9%
 • Maďarská: 9%
SlovenskáNeuvedenáMaďarská
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 54% a na vidieku 46% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 502 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 62 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 8 782 osôb
 • Zomretí 8 258 osôb
 • Prirodzený prírastok: +524 osôb
1996200220082014202070947894869410160
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 13 011 osôb
 • Odsťahovalo sa 12 903 osôb
 • Migračné saldo: +108 osôb
1996200220082014202012696135461439616072
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 21 793 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 21 161 osôb
 • Celkový prírastok: +632 osôb
1996200220082014202020485219852348525703
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 3224
 • Počet rozvodov: 1097
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 2.94
1996200220082014202010971897269734974290
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 6 754.32 Km2 (675 432 Ha). Mestá zaberajú 13% a vidiek 87% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 13% a vidiek 87% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 49%
 • nepoľnohospodárska pôda 51%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 30%
 • chmelnica 0%
 • vinice 0%
 • záhrady 2%
 • ovocné sady 0.3%
 • trávnaté plochy 16%
 • lesy 40%
 • vodné plochy 2%
 • zastavané plochy a nádvoria 10%
 • iná plocha 3%

Turizmus - Košický kraj

Návštevnosť

evidovaných 214 951 turistov

 • medziročna zmena: -49.8%
 • zmena za 5 rokov: -13.9%
 • zmena za 10 rokov: -23.6%
 • zmena za 23 rokov: -18.8%
2001200620112020214951269951324951428489
Prenocovania

uskutočnili 503 935 prenocovaní

 • medziročna zmena: -47%
 • zmena za 5 rokov: -9.5%
 • zmena za 10 rokov: -18.5%
 • zmena za 23 rokov: -24.1%
2001200620112020498271648271798271951656
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 346 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: -5.7%
 • zmena za 5 rokov: +3.3%
 • zmena za 10 rokov: -1.4%
 • zmena za 23 rokov: +64.8%
2001200620112020210255300379
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 15 906 lôžok

 • medziročna zmena: -25.5%
 • zmena za 5 rokov: -34.7%
 • zmena za 10 rokov: -39.8%
 • zmena za 23 rokov: -60.2%

200120062011202015906224062890639924

Kto tu šéfuje

boss

Predseda VÚC (Župan)
Ing. Rastislav Trnka

nestr./OĽaNO, SaS, KDH, NOVA

Kontakt

Krajský úrad Košice

Nám. Maratónu Mieru 1, 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto

Viac informácií

  Košický kraj obsahuje:

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Erb obce Košický kraj
  Susedné kraje (2)

  Môžu ťa zaujímať

  Predseda VÚC (župan)
  Ján Lunter
  Predseda VÚC (župan)
  Milan Majerský