Horný Zemplín

región

 • 214 400 obyvateľov
 • 3 169.2 Km2

Obyvateľstvo

 • Horný Zemplín214 400 obyvateľov.
 • 51% žien a 49% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 68 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 43
 • index starnutia: 1.02
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: -0.38% (-816)
 • za 5 rokov: -1.7% (-3 617)
 • za 10 rokov: -2% (-4 417)
 • za 23 rokov: -1.1% (-2 319)
19962002200820142020214400215900217400220031
Rozdelenie podľa veku
 • 15.6% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 68.5% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 16% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 82%
 • Rusínska: 6%
 • Neuvedená: 6%
SlovenskáRusínskaNeuvedená
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 46% a na vidieku 54% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 424 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 39 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 2 185 osôb
 • Zomretí 2 309 osôb
 • Prirodzený prírastok: -124 osôb
199620022008201420201886213623862829
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 2 404 osôb
 • Odsťahovalo sa 3 096 osôb
 • Migračné saldo: -692 osôb
199620022008201420202388273830883669
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 4 589 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 5 405 osôb
 • Celkový prírastok: -816 osôb
199620022008201420204553485351535701
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 938
 • Počet rozvodov: 269
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 3.49
199620022008201420202055058051397
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 3 169.16 Km2 (316 916 Ha). Mestá zaberajú 7% a vidiek 93% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 7% a vidiek 93% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 39%
 • nepoľnohospodárska pôda 61%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 14%
 • chmelnica 0%
 • vinice 0%
 • záhrady 1%
 • ovocné sady 0.2%
 • trávnaté plochy 23%
 • lesy 53%
 • vodné plochy 2%
 • zastavané plochy a nádvoria 6%
 • iná plocha 3%

Viac informácií

  Horný Zemplín obsahuje:

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Susedné regióny (3)

  Môžu ťa zaujímať