Horné Považie vrátane Kysúc

región

 • 410 610 obyvateľov
 • 2 797.3 Km2

Obyvateľstvo

 • Horné Považie vrátane Kysúc410 610 obyvateľov.
 • 51% žien a 49% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 147 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 41
 • index starnutia: 1.04
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: -0.18% (-743)
 • za 5 rokov: -0.2% (-832)
 • za 10 rokov: -1.8% (-7 395)
 • za 23 rokov: -1.2% (-5 163)
19962002200820142020410610412610414610418523
Rozdelenie podľa veku
 • 15.4% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 68.6% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 16% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 94%
 • Neuvedená: 4%
 • Česká: 1%
SlovenskáNeuvedenáČeská
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 51% a na vidieku 49% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 472 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 85 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 4 124 osôb
 • Zomretí 4 617 osôb
 • Prirodzený prírastok: -493 osôb
199620022008201420203699404943994999
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 5 297 osôb
 • Odsťahovalo sa 5 547 osôb
 • Migračné saldo: -250 osôb
199620022008201420204584503454846334
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 9 421 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 10 164 osôb
 • Celkový prírastok: -743 osôb
1996200220082014202085149014951410486
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 1772
 • Počet rozvodov: 538
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 3.29
19962002200820142020534103415342396
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 2 797.35 Km2 (279 735 Ha). Mestá zaberajú 16% a vidiek 84% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 16% a vidiek 84% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 32%
 • nepoľnohospodárska pôda 68%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 8%
 • chmelnica 0%
 • vinice 0%
 • záhrady 1%
 • ovocné sady 0.1%
 • trávnaté plochy 23%
 • lesy 58%
 • vodné plochy 2%
 • zastavané plochy a nádvoria 8%
 • iná plocha 3%

Viac informácií

  Horné Považie vrátane Kysúc obsahuje:

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Susedné regióny (4)

  Môžu ťa zaujímať